Nätaktiviteten används för att bedöma din karaktär
Det du skriver på Facebook och andra internetplatser kan påverka dina chanser att få jobbet du sökt. (Foto: AFP)


Internet har blivit en integrerad del av våra liv, med e-post, Facebook, Twitter och bloggar där vi kommunicerar med våra vänner. Vi har vant oss vid att använda internet för att dela med oss av våra aktiviteter, prata om nyheter och få kontakt med dem vi inte har träffat på ett tag. Det är ett fantastiskt verktyg för att uppdatera, informera och dokumentera alla de saker vi är inblandade i, gör eller går igenom.

Men med detta följer också något annat, något vi kanske inte hade för avsikt skulle hända – universitet, potentiella arbetsgivare och brottsbekämpare kan använda just dessa verktyg som fönster in i våra världar, och få en uppfattning om ens verkliga karaktär.

Enligt en undersökning från av Careerbuilder som genomfördes 2009 använder 45 procent av arbetsgivarna sociala medier för att undersöka jobbkandidater. Detta har stigit från föregående års siffra som var blott 22 procent.

Ditt beteende vid en intervju och den information du för fram i din ansökan är inte det enda som används för att granska dig. Nu är också all information du lagt ut, länkat till och delat med dig av till andra – däribland bilder, filmer och webbsidor – en del av det som granskas.

Ditt digitala liv har korsat gränsen och är väldigt påtagligt sammanflätat med ditt verkliga liv.

En faktor som kollas är din kontaktlista. Du är inte bara en enskild individ längre. Du ett varumärke som går, talar och andas och det du gör reflekterar de skolor du gått på, platserna du arbetat på och de organisationer du tillhör. Det är viktigt för dem att du representerar dem på ett bra sätt i alla sammanhang – inklusive i den digitala miljön.

Enligt en undersökning kommer 89 procent av de amerikanska företagen att använda sociala medier vid rekrytering. Denna siffra har stigit från tidigare undersökningar. Andra delar mäter kvaliteten på kandidaterna – och sociala nätverk avgör sju av tio möjliga faktorer som mäter kandidaternas kvalitet.

Man kan tydligt se att din sociala närvaro på nätet nu blir en del av ditt personliga varumärke. Det handlar inte längre om vad du gjorde igår kväll eller i förra veckan, utan blir nu mer en plats där du kan marknadsföra dig själv för potentiella skolor, arbetsgivare och frivilligorganisationer. Och trenden är att det i framtiden kommer att bli allt fler människor som kollar din status på Facebook för att se vad du har för dig.

Översatt från engelska.