Nästan var femte amerikan led av psykisk sjukdom förra året


Allt fler amerikaner mår dåligt psykiskt. Fler än 45 miljoner, 20 procent av USA:s befolkning led av någon form av psykisk sjukdom under 2009 och 11 miljoner av en allvarlig psykisk sjukdom, visar en ny rapport.

Idag kan sjukvården diagnosticera och behandla olika typer av psykisk sjukdom, såsom depressioner, psykoser, men också lindrigare former som nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter. I de psykiatriska diagnoserna ingår också beroendesjukdomar.

Den amerikanska rapporten som forskare gjort på uppdrag av landets regering, visar att det är de unga vuxna i åldern 18 till 25 som mådde sämst, så många som 30 procent led av psykisk sjukdom. Motsvarande siffra för personer i åldern 50 och uppåt var 13,7 procent förra året, enligt rapporten från Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA.

Den psykiska ohälsan bland amerikanska befolkningen, som stigit från 19.5 till 20 procent 2009, visade ökning av depressionsfall, särskilt bland arbetslösa, enligt SAMHSA.

För de arbetslösa innebär förlust av arbete också förlust av sjukförsäkring, och därmed minskad möjlighet att ha råd att söka vård.

– Alltför många amerikaner inte får den hjälp de behöver och möjligheter att få förebyggande hjälp och behandlingi tid, säger Pamela Hyde, administratör vid SAMHSA till CNBC.

Hon tillägger:

– Konsekvenserna för individer, familjer och samhällen kan vara förödande. Obehandlad psykisk ohälsa kan leda till funktionshinder, missbruk, självmord, förlorad arbetsförmåga och familjeproblem.

Enligt undersökningen, led 6,1 miljoner vuxna förra året av obehandlad psykisk ohälsa och 42,5 procent sa att det berodde på att de inte hade råd att söka vård.

Att vara arbetslös ökade också risken för självmord. Vuxna som var arbetslösa löpte dubbelt så stor risk att få allvarliga tankar på självmord än personer som var fullt sysselsatta, 6,6 procent av de arbetslösa övervägde självmord, jämfört med 3,1 procent av dem som arbetade.

Undersökningen visade också att 23,8 procent av kvinnorna hade någon form av psykisk sjukdom, motsvarande siffra bland männen var 15,6.

I Sverige är psykiska sjukdomar vanliga. Man räknar med att 15 procent av befolkningen någon gång drabbas av psykisk sjukdom som kräver professionell vård. Psykiska sjukdomar ökar också och särskilt bland yngre, där exempelvs närmare 50 procent av förtidspensionerna beror på psykisk ohälsa, enligt uppgiter från Sjukvårdsrådgivningen.