Nästan en tredjedel av leksakerna i Östeuropa och Asien innehåller giftiga metaller
Julklappshandel i en leksaksaffär den 15 december. En ny undersökning i sex länder i Östeuropa och Asien visar att 29 procent av de testade leksakerna innehåller giftiga ämnen. (Foto: Alain Jocard/AFP/Getty Images)


Så här i julklappstider måste föräldrar vara extra försiktiga när de väljer leksaker till sina barn, visar en ny undersökning.

Förra veckan gjordes en gemensam undersökning av leksaker i sex östeuropeiska och asiatiska länder. Resultat var nedslående och visade att 29 procent av alla testade leksaker innehöll giftiga ämnen.

Undersökningen gjordes av miljöorganisationer i Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Armenien, Kazakstan och Kirgizistan. De testade leksakerna valdes slumpmässigt bland leksaker tillgängliga i dessa länder. De flesta av dem är tillverkade i Kina.

Totalt 569 leksaker testades för sex olika tungmetaller: antimon, kvicksilver, arsenik, bly, kadmium och krom. Forskarna fann giftiga metaller i 164 leksaker, eller 29 procent.

Resultaten visade att bly var den vanligaste toxinen, det upptäcktes i arton procent av de testade leksakerna. Tretton procent av leksakerna innehöll antimon, en halvmetall med beteckningen Sb, medan åtta procent innehöll arsenik och tre procent innehöll kvicksilver.

Nästan 80 procent av de testade leksakerna kommer från Kina. De övriga 20 procenten av leksaker som innehöll giftiga ämnen var tillverkade i Tyskland, Italien, Grekland och Tjeckien.

– Av resultatet att döma kan vi dra den slutsatsen att endast cirka 70 procent av alla leksaker är giftfria, sade ekologen Olga Tsygulyova, som deltog i undersökningen, till Epoch Times.

Tsygulyova sade att giftiga leksaker är skadliga inte bara när barnen stoppar dem munnen utan också när barnen tar i dem, eftersom leksakens yta kan innehålla giftiga partiklar.

Föräldrar bör vara uppmärksamma när de väljer leksaker och undvika att köpa produkter med starka färger eller starka lukter, råder Tsygulyova.

Tsygulyova påpekar också att de giftiga leksakerna inte bara är farliga för barnens hälsa utan också för miljön när de kastas. De kan orsaka miljöskador genom att de giftiga metallerna sakta utsöndras och tränger ner i marken och grundvattnet. Det här problemet är särskilt stort i länder utan utvecklat källsorterings- och återvinningssystem som Ukraina.

Ekologer råder föräldrar att kontrollera om leksaken har kvalitetsmärkningar innan de köper. Märkningar att titta efter är bland annat ISO 9000 kvalitetssystem, ISO 14 000 miljömärkningssystem eller CE-märkningen för produkter inom EU. Andra kvalitetsmärkningar kan variera från land till land.

Köparen kan också be återförsäljaren visa följedokumenten för leksaken, såsom kvalitetscertifikat. I många länder har konsumenterna rätt enligt lag att begära information om produkterna.

Återförsäljare är också skyldiga att ge vissa kvalitetsgarantier. Oleksiy Shumilo, chef för Ukrainas ekologiska organisation EcoRight-Kharkiv, sade att konsumenterna bidrar till att det tillverkas dåliga produkter när de köper leksaker från oreglerade platser.

– Om vi till exempel kommer ut från stationen och ser en gatuförsäljare sälja leksaker och vi inte har tid att gå till en affär… Om vi köper på en sådan plats utan att kontrollera då är vi oansvariga mot våra barn, säger han.

Men enligt Zoryana Mischuk, chef för Ukrainas ekologiska organisation MAMA-86, finns det leksaker av dålig kvalitet även i specialiserade butiker.

– Man kan hitta farliga leksaker i stora butikskedjor också, så var försiktig, varnade Mishchuk.

Översatt från engelska.