Nästan 600 döda på grund av luftföroreningar i Hongkong under 2010
De trafikrelaterade luftföroreningarna i Hongkong nådde rekordnivåer under de två senaste kvartalen. (Foto: Ed Jones/AFP/Getty Images)


De trafikrelaterade föroreningarna i Hongkong under 2010 förväntas döda mer än dubbelt så många människor som drabbades av SARS-utbrottet i regionen 2003, enligt en ledande miljöinstitution.

Siffrorna från University of Hongkong visar att det sedan januari i år har dött 594 personer i förtid på grund av de extrema föroreningsnivåerna i sjumiljonersstaden.

Siffran har redan passerat dödssiffran i SARS-epidemin, som tros ha dödat 299 personer i Hongkong när den slog till för sju år sedan.

Trafikföroreningar nådde
en rekordnivå under andra kvartalet, då flera allvarliga hälsovarningar utfärdades och Hongkongs guvernör, Donald Tsang, uppmanades att ta itu med den förvärrade miljöförstöringen.

Enligt Hedley Environmental Index (HEI) som publiceras fortlöpande i realtid av University of Hongkong, hade luftföroreningar redan kostat regionen 1,3 miljarder Hongkongdollar bara i år. Fram till den 13 oktober hade smogen även lett till nästan fyra och en halv miljoner läkarbesök och uppemot 45 000 inläggningar.

Utan några tecken på förbättringar gällande regeringsinsatser att minska smogen har trycket på att stifta tuffare miljölagar ökat på Tsangs administration.

– Det här måste vara regeringens
första prioritet. Trafikföroreningarnas påverkan på vår hälsa blir allt värre och det är extremt farligt. Det här är Hongkongs största problem, sade Joanne Ooi, chef för Clean Air Network, som körde en lastbil täckt av svarta ballonger genom staden i förra veckan för att uppmärksamma problemet, enligt en Bloombergartikel.

Sedan tidigare i år har miljöämbetsmän uppmanat regeringen att tänka om angående ett förslag från 2008 som krävde att lastbilar och skåpbilar som är äldre än 15 år skulle betala högre licensavgifter.

Det förslaget ratades eftersom det ansågs att det skulle påverka den ekonomiska tillväxten för negativt.

I stället införde man ett system med bidrag för att uppmuntra förare att byta sina äldre fordon mot renare modeller. Det var dock bara 13 000  personer som utnyttjade detta bidrag, medan 38 500 fordon, som man hade hoppats få bort, fortfarande kör omkring, enligt en artikel i South China Post.

Fordon som är mer än 15 år
gamla släpper ut 20 gånger mer förorenade ämnen än nyare. Dessa utsläpp kan orsaka en myriad av hälsoproblem, särskilt för barn och gamla.

Sedan juli har trafikföroreningsindexet, som mäter skadliga gaser som t. ex. svaveldioxid och ozon, uppmätt höga nivåer av skadliga föroreningar vid 68 procent av tillfällena och extremt höga nivåer vid 10 procent av tillfällen, enligt data från Hongkongs miljöbyrå.

Vid dessa nivåer utfärdas normalt hälsovarningar till människor som lider av andningsvägsproblem, och man uppmanas att spendera så lite tid som möjligt runt trafikstockningar.

Enligt HEI kommer 60-70 procent av Hongkongs föroreningar från andra sidan av sundet, från pärlflodsdeltat på fastlandet som är ett stort centrum för tillverkningsindustri.

På senare år har fastlandets oförmåga att hantera de växande kraven på elnätet tvingat många fabriker att köra på billigare generatorer som inte har bra filtersystem och släpper ut skadliga ämnen som sedan blåses över till Hongkong.

HEI menar dock att under 53 procent av tiden är det mestadels de lokala föroreningskällorna som påverkar Hongkong, som kolkraftverk, bilar och andra förorenande maskiner. Föroreningarna från fastlandet påverkar inte Hongkong så kraftigt under hela året, eftersom det bara är under vintermånaderna som vindarna blåser norrifrån.

Föroreningarna har även haft en negativ påverkan på affärsllivet, eftersom många väljer att inte komma dit.

Enligt en undersökning 2008 av den amerikanska handelskammaren hade 40 procent av deras medlemmar allvarliga problem att rekrytera folk till arbete i Hongkogn på grund av föroreningarna.

På en dålig dag kan man ”praktiskt taget tugga på luften när man går på gatan”, enligt Mike Kilburn, miljöprogramchef för tankesmedjan Civic Exchange, rapporterar USA Today.

Hongkong har länge varit ett centrum för det internationella affärslivet. 1400 amerikanska företag har kontor där och mer än 60 000 amerikaner bor i Hongkong, enligt det amerikanska utrikesdepartementet.

Hongkongs generalhandelskammare har också uppmanat regeringen att handla snabbt om man inte vill förlora viktigt stöd från världssamfundet.

Deras vd Alex Fong påpekade att livskvalitetsfrågor som luftföroreningar påverkar Hongkongs attraktivitet som en plats att bo och göra affärer på.

– Affärsmän, särskilt från utlandet, menar att luften i Hongkong inte förbättras och att det påverkar deras förmåga att rekrytera, sade Fong enligt Bloombergs rapport.

Kammaren har uppmanat till kraftfulla åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, bland annat genom att uppmuntra till att byta ut gamla bussar och och lastbilar, stöjda gröna transporter såsom elfordon och höja bränslestandarden.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44208/