Nästan 300 000 barn skadade av melamin
Hundratusentals kinesiska barn har skadats av melaminförgiftad pulvermjölk. (Foto: AFP)


Kinas statliga medier uppger att nästan 300 000 spädbarn och småbarn har fått problem med urinvägarna efter att ha fått i sig mjölkpulver med melamin i tidigare under året. Siffran är fem gånger så hög som den man tidigare angivit.

Enligt den statsstyrda nyhetsbyrån Xinhua meddelade det kinesiska hälsoministeriet den 1 december att fram till den 27 november hade över 290 000 barn utvecklat problem med urinvägarna efter att ha fått i sig mjölk från Sanlu och andra fabrikat.

Statistik visar att sammanlagt över 51 900 barn lagts in på sjukhus och 861 är fortfarande kvar på sjukhus. 154 fall anses som allvarliga.

Den stora skillnaden mellan det nu avslöjade och det tidigare angivna antalet fall har lett till mycket kritiska kommentarer på internet. Somliga menar att 290 000 fall borde vara många nog för att komma med i Guinness rekordbok. 

Skandalen med den förgiftade mjölken har fått mycket uppmärksamhet från hela världen, särskilt som kinesiska mjölkprodukter exporteras till många länder. Enligt det senaste uttalandet från de kinesiska myndigheterna har bara tre spädbarn dött av den melaminförgiftade mjölken. Enligt undersökande reportage är emellertid antalet förgiftade barn betydligt fler än vad regeringsföreträdarna sagt.

Enligt en AP-artikel som publicerades i mitten av november sade en anonym person att minst fem barn dött som inte rapporterats i officiell statistik. Dessa barn skulle ha kommit från provinserna Henan, Shanxi, Jiangxi och Xinjiang. Dessa fall fanns inte med i den officiella rapporten från kommunistregimens myndigheter.

En advokat från Peking sade att det är uppenbart att antalet barn som dött eller fått bestående men är betydligt större än vad som rapporterats officiellt.

En grupp på 15 advokater arbetar nu för att hjälpa offren att stämma företaget. De som från regeringens sida är ansvariga för att hantera incidenten svarar emellertid inte på några frågor.

Zhang Kai, en av de frivilliga advokaterna indikerade att de hoppades kunna lösa kompensationsfrågan via rättssystemet. Inga kinesiska domstolar accepterar dock några stämningsansökningar i detta fall.

– Vi har gått med på att sköta över 100 fall. Vi har även tagit emot mer än 2000 telefonsamtal och mer än 100 dokument från personer som kräver kompensation. Eftersom det är så många offer riskerar det här att leda till djupgående sociala oroligheter om det inte löses på ett bra sätt, sade Zhang. 

Hu Zongyi, forskare vid Kinas nationella hälsoinstitut påpekade att den försenade kompensationsprocessen inte beror på tekniska problem utan är en politisk fråga.

http://en.epochtimes.com/n2/china/victims-melamine-milk-statistics-7968.html