Nasasond bekräftar förutsägelser i Einsteins relativitetsteori
En illustration av hur farkosten Gravity Probe B kretsar kring jorden för att mäta rymdtiden, en fyrdimensionell beskrivning av universum bestående av längd, bredd, djup och tid. (Foto: NASA)


Forskare från Nasa och Stanford University bevisade nyligen att rumtiden påverkas av närvaron och rotationen hos gravitationella kroppar såsom planeter och stjärnor. De här fenomenen förutsades av Einsteins relativitetsteori och kallas för geodetisk effekt respektive ‘frame dragging’.

Forskarna lyckades genomföra experimentet med hjälp av en maskin som kallas ”Gravity Probe B”, som enligt Stanfords pressmeddelande tog 52 år att utforma, konstruera och distribuera. ”Fyra ultraprecisa gyroskop inrymda i en satellit” användes vid beräkningarna.

Stanfords pressmeddelande beskriver experimentet vidare: ”Om gravitationen inte påverkade rum och tid skulle Gravity Probe B:s gyroskop för alltid peka i samma riktning i sin omloppsbana. Men som en bekräftelse på Einsteins allmänna relativitetsteori noterar gyroskopen mätbara, små förändringar i deras rotationsriktning, som om de drogs av jordens gravitation.”

”Föreställ er jorden som om den vore indränkt i honung”, sade Stanfordfysikern Francis Everitt, chefsutredare för Gravity Probe B, i pressmeddelandet. ”När planeten roterade runt sin axel och kretsade runt solen skulle honungen runt den vrida sig och virvla runt, och det är samma sak med rum och tid.”

De här upptäckterna kanske får forskarna att lite mindre skeptiskt tänka i riktning mot möjligheterna till tidsresor, speciellt tidsresor till framtiden.

Från en viss synpunkt kan detta fenomen exemplifieras av tvillingparadoxen, ett tankeexperiment i vilket det finns ett tvillingpar, och en av dem färdas i rymden i ett rymdskepp, medan den andre stannar på jorden.

När den tvilling som varit ute och rest återvänder så inser han att han faktiskt har åldrats långsammare än sin bror. Ur den kvarvarande tvillingens synpunkt skulle hans bror enligt mångas förmenande ha rest framåt i tiden, eftersom han inte åldrats lika snabbt som sin tvilling och således inte påverkats av samma tidsflöde.

”Resultatet från uppdraget kommer att få långsiktig påverkan på teoretiska fysikers arbete de kommande åren”, sade astrofysikern Bill Danchi, forskare på NASA:s högkvarter i Washington, enligt pressmeddelandet.

”Alla framtida utmaningar av Einsteins teorier om allmän relativitet kommer att behöva söka mer precisa mätningar än i det anmärkningsvärda arbete som GP-B har åstadkommit.”

Översatt från engelska