NASA: Vi kan ha förbisett liv på andra planeter
Bakterien GFAJ-1 växer genom att ta upp arsenik istället för fosfor. (Foto med tillåtelse från Science/AAAS)


NASA gjorde häromdagen ett tillkännagivande om en ny studie som tyder på att vi kan ha förbisett liv på jorden och i rymden. Forskarna fann en bakterie som kan växa med arsenik som ersättning för fosfor, vilket tidigare troddes vara nödvändigt för allt liv på jorden.

Studien, som finansierats av NASA, publicerades online på tidskriften Science och tillkännagavs på en presskonferens som streamades live på NASA:s hemsida.

Forskarna har lyckats få bakterier att växa genom att tillsätta arsenik i deras tillväxtmedium istället för fosfor.

Forskningen tyder på att det kan finnas liv på jorden och i rymden som använder arsenik och således inte behöver någon fosfor.

Dessutom tror forskarna utifrån dessa upptäckter att grundämnen som kol, väte, kväve, syre och svavel kan ersättas av liknande ämnen i vissa existerande, men ännu oupptäckta, livsformer.

Detta indikerar att vi i vårt sökande efter liv i rymden kan ha förbisett planeter som inte innehåller de här ämnena men som faktiskt kan innehålla liv, där dessa livsformer använder ämnen som skiljer sig från det vi tidigare trott vara livsskapande ämnen.

I boken Paradigms Lost från 1990 utforskar John L. Casti olika teorier om livets ursprung, och betraktar olika argument för och emot var och en. Han menar till slut att den mest rimliga modellen är att livet startade med formationer av kiselkristaller istället för kol.

Översatt från engelska:


Dr. Felisa Wolfe-Simon tar prover från en sedimentkärna hon tagit upp från kusten av sjön Mono Lake i Kalifornien. Hon använde dessa prover för att odla fram intressanta mikrober som kan överleva och frodas vid höga arsenikhalter och utan tillsats av fosfor. (Foto: Henry Bortman)

Dr. Felisa Wolfe-Simon tar prover från en sedimentkärna hon tagit upp från kusten av sjön Mono Lake i Kalifornien. Hon använde dessa prover för att odla fram intressanta mikrober som kan överleva och frodas vid höga arsenikhalter och utan tillsats av fosfor. (Foto: Henry Bortman)