Nasa hittade beboeliga förhållanden på Mars
Färgbild från Nasas obemannade landfarkost Curiosity Rover visar en del av väggen till kratern Gale, den plats på Mars där farkosten landade den 5 augusti 2012. (Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS)


Den obemannade Marsfarkosten Curiosity Rover har analyserat en stenbit som grävts fram i kratern Gale. Analysen visade kemiska beståndsdelar som en gång kan ha varit grunden för mikrober på den röda planeten, enligt en rapport som NASA släppt.

”En grundläggande fråga under det här uppdraget är huruvida Mars kan ha haft en beboelig miljö”, sade Michael Meyer, forskare på Nasas Marsutforskningsprogram vid högkvarteret i Washington. ”Baserat på det vi vet idag är svaret ja.”

Farkosten har utforskat ett område som kallas Yellowknife Bay där forskarna tror att det för länge sedan i planetens historia fanns ett nätverk av floder eller en gammal sjöbädd. Curiosity, med sina tio olika forskningsinstrument, skickade tillbaka fakta till Nasa efter analysen. Bland kemikalierna som upptäcktes i stenen fanns svavel, väte, syre, fosfor och kol – byggstenarna i allt liv. Provet bestod till 20 procent av lera och innehöll stenar som slipats runda av vatten.

”Vi har hittat en beboelig miljö som är så pass gynnsam och livsstödjande att om vattnet fanns och om man var på planeten så skulle man förmodligen ha kunnat dricka det”, sade chefsforskaren John Grotzinger från Caltech i Pasadena.


Ett självporträtt av Marsutforskaren Curiosity taget i flera tiotals exponeringar. (Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Getty)

Ett självporträtt av Marsutforskaren Curiosity taget i flera tiotals exponeringar. (Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Getty)

”Vi har påvisat en mycket forntida, men underligt ny ’grå Mars’ där förhållandena en gång var gynnsamma för liv”, sade Grotzinger. ”Curiosity är på uppdrag för att upptäcka och utforska, och som team känner vi att det finns många spännande upptäckter framför oss under kommande månader och år.”

”Det är en anmärkningsvärd bedrift. Vi börjar se resultat från MSL (Mars Science Laboratory) som redan motiverar uppdraget”, sade John Bridges, planetforskare och medlem i Mars Curiosity-teamet på Leicester University. ”Vi tar en ’sol’ i taget.” ’Sol’ är beteckningen på en dag på mars, och är cirka 3 procent längre än en dag på jorden.

Farkosten, som kostat 1,4 miljarder dollar, landade för sju månader sedan och påbörjade då sitt två år, eller ett marsianskt år (687 dagar), långa uppdrag. Dess huvudsakliga destination är ett antal intressanta avlagringar vid basen av Mount Sharp, som reser sig cirka fyra kilometer över centrum i Gales centrum.

Europa och Ryssland signerade nyligen ett avtal om ett gemensamt uppdrag på Mars, där de ska utforska och gräva djupare under planetens yta än vad Curiosity Rover gör. Enligt Reuters är deras plan att samla in prover och ta med tillbaka till jorden för noggranna analyser.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/science/nasa-finds-habitable-conditions-existed-on-mars-364032.html