Nasa ber allmänheten om hjälp med att upptäcka asteroider
En illustration över en asteroid som splittras. (NASA)


Den amerikanska rymdfartsmyndigheten Nasa ber nu om hjälp från allmänheten, speciellt experter inom områden som har att göra med astronomi och ingenjörskonst, med att identifiera asteroider som kan vara på väg mot jorden.

Rymdfartsmyndigheten offentliggjorde i veckan ett önskemål om att experter inom olika områden ska se över informationen och ge respons.

I vad man kallar den ”stora utmaningen” innebär ”ett ökat fokus på att försvara vår planet mot hotet om katastrofala kollisioner med asteroider”, enligt Nasa:s hemsida.

”Vi ber er fundera över koncept och olika tillvägagångssätt för det vi har beskrivit här”, sade William Gerstenmaier på NASA under ett evenemang där initiativet offentliggjordes, enligt Space.com. ”Vi vill att ni ska tänka ut andra sätt att förbättra detta för att få ut så mycket som möjligt av det.”

Nasa har sökt efter potentiellt riskabla asteroider sedan 1998 i sitt så kallade Near Earth Object Observation Program. Man har upptäckt 95 procent av asteroiderna nära jorden som varit större än en kilometer. Men mindre än tio procent av objekten mindre än 300 meter i diameter har upptäckts, och ännu färre av ännu mindre flygande objekt, vilka innebär ett verkligt hot.

”Nasa försöker utöka dialogen om hur vi arbetar tillsammans för att hantera följande problem: ”hitta alla asteroider som hotar den mänskliga populationen och veta vad vi ska göra med dem”, enligt tillkännagivandet. En del av Nasa:s önskemål är att få idéer för hur man ska upptäcka asteroider, men också hur man ska förstöra dem eller annars få dem att ta en annan väg förbi jorden. Svar önskas före 18 juli.

Rymdfartsbyrån har också arbetat med en plan för att besöka en asteroid, före en senare planerad resa till Mars.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/118058-asteroid-grand-challenge-a-call-for-help-detecting-dangerous-asteroids/