Narkotikapolitiken fastlagd


Den svenska narkotikapolitiken ska sträva mot ett narkotikafritt samhälle, slog justitie- och socialutskottet fast i torsdags. Samtidigt sade ett oenigt utskott ja till regeringens förlag om utbyte av sprutor och kanyler.

Utskotten har arbetat med narkotikafrågan sedan valet 2002 och understryker betydelsen av en helhetssyn på narkotikaproblemen.

Insatserna ska riktas mot tillgång och efterfrågan på narkotika. Syftet är att minska nyrekryteringen, få de som missbrukar att sluta samt minska tillgången på narkotika.

En av de kontroversiella frågorna i narkotikapolitiken är fria sprutor och kanyler till tunga missbrukare. Majoriteten i justitie- och  socialutskotten säger ja till det, moderaterna och kristdemokraterna sade nej. Beslutet innebär att Socialstyrelsen kan ge landsting som ansöker om det tillstånd att låta injektionsmissbrukare byta begagnade sprutor mot rena.

Utskottet betonar att det är viktigt att sprutbytena utvärderas vetenskapligt och uppmanar regeringen att genomföra sådan utvärdering.