Narkotika från Afghanistan tränger in i Kina
En misstänkt heroinsmugglare grips på väg in i Kina. (Foto: AFP)


Smugglingen av narkotika från centralasiatiska länder som Afghanistan och Pakistan till Kina ökar. Enligt South Metropolitan News uppskattar Kinas allmänna säkerhetsdepartement att den årliga konsumtionen av heroin i staden Urumqi i Xinjiangprovinsen ligger på sju ton, vilket är en ökning med sex ton från år 2000.

En rapport från FNs organ för droger och kriminalitet, UNODC, som kom i september i år, avslöjar att Afghanistans produktion av opium i år kommer att nå rekordsiffran 6 100 ton, vilket är en ökning med 49 procent från förra året. Detta utgör hela 92 procent av den sammanlagda tillgången i världen.

Afghanerna kallar det ”det gröna guldet”, eftersom bönder kan lära sig tekniker för opiumodling i skolan. Beväpnade talibanstyrkor som gömmer sig i de vidsträckta bergsområdena på gränsen mellan Afghanistan och Pakistan kontrollerar områdena som används för narkotikaplantager. De använder amerikanska dollar och guld som de får från bönder och knarklangare för att köpa vapen, täcka militära utgifter och rekrytera fler soldater.

Heroin från Afghanistan

Enligt FN-rapporten sade Guan Yongsheng, verkställande officer för UCDCC (samarbetsprojektet mellan USA och Urumqis sjukdomskontrollcentrum), som undersökt drogberoende och droghandel i många år: "Förra året beslagtog vi i ett enda tillslag i Urumqi 16 kilo heroin från Afghanistan. Tidigare har heroinet i första hand kommit från den gyllene triangeln [1].

"Xinjiang har 17 gränspassager och gränsen sträcker sig flera tusen kilometer, så det är inte lätt att förhindra drogsmugglare." Han uppskattade att mindre än 10 procent av de insmugglade drogerna beslagtas. "Det mesta av drogerna som smugglas från Centralasien passerar genom Xinjiang på sin väg mot den underjordiska marknaden i Guangzhou, Shenzhen, Peking etc."

Ökad förekomst av HIV

Guan Yongsheng sade att allt mer afghansk narkotika säljs i Xinjiang. Medan de passerar genom staden har många marijuanaanvändare har gått över till heroin. Missbrukarna kallar heroinet från Afghanistan för "afghansk tobak" eller "gult pulver".

Rapporten berättar också att den "afghanska tobaken" inte bara är starkare än det vita pulvret från gyllene triangeln, det säljs också billigare för att langarna ska kunna sälja mer och utöka sin marknad.

Eftersom droganvändare delar injektionsnålar blir fler och fler smittade med HIV. Guan sade att från juni i år är det totala antalet HIV-patienter i Xinjiang 16 000, och av dessa är 12 000 droganvändare. Jämfört med Xinjiangs befolkning på 18 miljoner så är andelen smittade mycket högre än alla andra städer, provinser och distrikt. I Urumqi finns närmre 10 000 kända drogmissbrukare, varav flertalet röker eller injicerar heroin.

Transport av "afghansk tobak".

"Den gyllene halvmånen" utgör gränsen mellan Afghanistan, Pakistan och Iran samt gränsen mot Xinjiang. Området har fått sitt namn för att det är format som en halvmåne, och har blivit känt för den lukrativa odlingen av opium och andra droger.

På grund av sitt fördelaktiga geografiska läge, har Xinjiang blivit ett av de huvudcentra som narkotikan från gyllene halvmånen passerar.

En biträdande chef vid Urumqis allmänna säkerhetsbyrås anti-narkotikastyrka sade: "Sedan 2005 har importen av narkotika från gyllene halvmånen till Kina visat en trend av kraftig tillväxt. Det mesta kommer från länder i Centralasien via varutransportkanaler. Urumqi är en transferplats; stora städer som Guangzhou, Shanghai, Hongkong, Peking etc. är slutmålen. Det sänds definitivt narkotika även norrut till Ryssland och Östeuropa, etc."

En pakistansk antidrogstyrka avslöjade vid ett tillfälle för kinesisk media att internationella drogsmugglare ofta smugglar droger från Pakistan till Kina via flyg för att undvika att bli genomsökta av antidrogdepartement. Man hyr personer av olika nationalitet för att sprida drogerna och skicka paket med posten.

Förutom att föra in droger i Kina via Xinjangs åtta grannländer med 17 tullplatser, har de internationella flygningarna från Urumqis flygplats blivit en "luftkorridor" för drogsmuggling. Det är tveklöst säkrare och snabbare för drogsmugglarna som använder människokroppar för sina transporter att utnyttja internationellt flyg än landvägar, vilka tar mycket längre tid och passerar flera gränskontroller.

Fotnot: 1. Gyllene triangelns är ett område för opiumproduktion där Myanmars, Laos, Vietnams och Thailands berg möts.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-13/48066.html