Närheten till anhöriga ger livslust för medvetslösa patienter
En sköterska tar hand om en patient på intensivvårdsavdelningen i Tyskland. För den medvetslöse patienten är närheten till de anhöriga viktig för att få livslusten att återvända, visar ny forskning. (Foto: Markus Scholz/AFP)


Den anhöriges närvaro kan ge den medvetslöse patienten lusten att leva, visar ny forskning kring patienters och närståendes upplevelser av intensivvård.

Att ha sina nära och kära vid sin sida kan ha en avgörande betydelse för förmågan att klara av att möta livet igen för den som legat medvetslös under vårdtiden.

Detta visar observationer som gjorts av samspelet inne på sjukhusrummet samt även intervjuer med anhöriga och patienter.

— Patienten säger att de har känt att den anhörige har suttit hos dem. För patienten är det väldigt viktigt med besök från närstående, det är ett sätt att knyta an till livet igen. Besöket gör att de får en anledning att orka kämpa vidare, säger intensivvårdssjuksköterskan Thomas Eriksson, universitetsadjunkt vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås, i ett pressmeddelande.

För åtta år sedan
påbörjade han sin forskning och i sitt arbete har han sett att det finns problem i kommunikationen mellan patienten och de anhöriga.

Det är en utsatt patientgrupp, de är påverkade av sjukdom, är hänvisade till livsuppehållande maskiner – som respirator – och läkemedel. Här visar studien att personalen spelar en viktig roll i att visa vägen till den medvetslösa patienten.

Thomas Eriksson disputerar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet den 19 oktober.