Nära döden-upplevelser: 30 års forskning - del 3


[Raymond Moody om en delad dödsupplevelse: utdrag från IANDS 2011 Conference Credit: International Association for Near-Death Experiences.]

Ett fenomen relaterat till nära döden-upplevelser är delade dödsupplevelser, där en person som står nära en döende människa upplever något som har samma egenskaper som en nära döden-upplevelse.

Moody hörde första gången talas om delade dödsupplevelser 1972 från en professor i medicin. Professorns mamma fick en hjärtattack och när hon försökte återuppliva sin mamma kände hon hur hon lämnade sin egen kropp och såg den återuppliva sin mamma. När hennes mamma dog såg hon mamman i form av en ande, och anden träffade en del varelser, varav hon kunde känna igen vissa som personer som mamman hade känt. Sedan sögs modern och de andra människorna in i en tunnel.

Efter mer än 30 års forskning uppskattar Moody att delade dödsupplevelser är lika vanliga som nära döden-upplevelser. När han studerade fler sådana fall under åren, upptäckte han att dragen av delade dödserfarenheter liknar nära döden-upplevelser.

Ett av de vanligaste dragen i delade dödsupplevelser är att personen som delade dödsupplevelsen ser den döda personens ande, vilken framträder som en transparent kopia av personen, eller ett ovalt eller sfäriskt ljus som lämnar huvudet eller bröstet i den döende personens fysiska kropp, berättade Moody för Epoch Times i en intervju.

Ibland kunde ”åskådaren” också se den döende personens liv passera revy. Det finns dokumenterat om en kvinna i Georgien som pratade med sin mans ande medan hon såg hans liv passera revy när han dog, och såg också en varelse som identifierade sig som den dotter hon och hennes man hade förlorat genom missfall.

Moody menar att delade dödsupplevelser är starka bevis för teorin om att sinnet existerar oberoende av hjärnan, eftersom de människor som upplever dem på intet sätt har försämrade hjärnfunktioner vid den aktuella tidpunkten.

”Alla de drag som jag identifierar som initiala nära döden-upplevelser som jag studerade för åratal sedan finns också hos människor som har dessa upplevelser på sängkanten, som förresten inte är sjuka eller skadade”, sade Moody vid sin presentation på konferensen.

”Det är inget fel på syretillförseln till deras hjärnor, men de har ändå identiskt lika upplevelser som jag hörde från människor som själva varit nära döden.”

Ett ännu starkare bevis, som Moody berättade vid Epoch Times intervjun, var fallet med en präst och en nunna i Sydafrika som var med om en bilolycka tillsammans. Båda fick hjärtstillestånd följt av en nära döden upplevelse. Efter att de återupplivats berättade båda identiska detaljer om upplevelsen av att de lämnade sina kroppar och gick in i ett ljus tillsammans.

Genom den stora mängden forskning under de senaste 30 åren, sade Moody att ”det nu har tagits ett genuint, och jag vill understryka ’genuint’, stabilt steg mot en rationell förståelse av livet efter detta.”

Liknande sade Greyson: ”Vetenskapen kring nära döden-upplevelser är mycket längre fram nu än den var för 30 år sedan.”

Greyson tror emellertid att det finns mer att göra inom området nära döden-upplevelser-studier, speciellt med de moderna verktyg och tekniker som vi inte hade tidigare. Han förväntar sig att vi i framtiden kommer att lära oss mer om orsaken till nära-döden- upplevelser.

Förr eller senare kommer vi att hitta ett sätt att med vetenskapliga termer prata om något som ligger bortom det fysiska eller psykologiska, anser läkaren Bruce Greyson.

”Jag tror att vi bara har skrapat på ytan på nära-döden-upplevelser”, sade han.

”En del människor med religiös eller andlig bakgrund kommer att säga att upplevelserna ges till oss som gåva eller kommer av någon övernaturlig orsak, och jag vet ännu inte hur det ska uttryckas i vetenskapliga termer. Men jag tror att vetenskapen är dynamisk, inte statiskt, så jag tror att vi förr eller senare hittar ett sätt att med vetenskapliga termer tala om något som ligger bortom det fysiska eller psykiska, och som är uppställda på sådant sätt som vi kräver att vetenskapliga begrepp ska vara på”.

”Jag tror att de stora framstegen i framtiden kommer att vara i linje med den roll som nära döden-upplevelser spelar i människors liv och personlighetsutveckling, och att skapa värderingar, trossatser, attityder och olika sätt som vi kan hjälpa människor att dra nytta av nära döden upplevelser.

Nära döden-upplevelser: 30 års forskning – del 4
VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri