När Konfucius lärde sig spela harpa
Konfucius (551 f Kr-479 f Kr), etiker i Kina som grundlade moraliska principer baserade på fred, ordning, visdom, humanitet, mod och trofasthet. (Foto: Hulton Archive/Getty Images)


Konfucius, Kinas mest berömde filosof och lärare, tog en gång harplektioner för musikern Shi Xiangzi.

En dag gav Shi Xiangzi honom ett nytt musikstycke utan att säga vilket stycke det var. Konfucius började öva.

Flera dagar senare sade Shi Xiangzi:
– Du har lärt dig stycket, nu kan du lära dig ett annat.

– Jag behärskar inte det musikaliska uttryckssättet än, sade Konfucius och fortsatte öva.

Åtskilliga dagar senare sade Shi Xiangzi:
– Nu behärskar du det musikaliska uttryckssättet, så nu kan du gå vidare med ett nytt stycke.

– Men jag har inte listat ut dess innebörd än, sade Konfucius och fortsatte att öva.

Det gick ett par dagar till. Shi Xiangzi lyssnade till Konfucius spel och sade:
– Jag ser att du har förstått musikens innebörd. Du kan byta till ett nytt stycke.

– Men jag har inte listat ut kompositörens personlighet, sade Konfucius och fortsatte att öva.

Flera dagar senare återkom Shi Xiangzi. Konfucius verkade vara försjunken i djupa tankar och ögonen såg långt bort i fjärran. Han sade:
– Jag har listat ut vad för slags person kompositören är. Han hade mörkt ansikte och var lång. Hans klarsynthet sträckte sig långt och hans ambition var hög. Vem annan kan det vara än kungen av Wen.

Shi Xiangzi stod upp och bugade för Konfucius av stor respekt.
– Du är verkligen en vis man. Du har rätt och musiken har kallats ”Kungen av Wens ambition”.

Historien är bearbetad från ”The Homilies of Confucius (Kongzi Jiayu)”.

Fakta:
Kungen av Wen var den förste kejsaren av den Västra Zhou Dynastin (1046-771 f Kr).

Fem gamla kinesiska uppfinningar som är överraskande moderna

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri