Napalmbomber i tasmanska skogar


Magnifika skogar ödeläggs genom kalhuggning på Tasmanien, en ö på omkring 68 000 km² utanför Australiens kust med ca 475 000 invånare. Miljövårdare är oroade över det destruktiva skogsbruket.

Gigantiska träd försvinner under motorsågar och bulldozers och med napalmbomber som släpps från helikoptrar rensas skogen bort med eldens hjälp. Dagligen försvinner en area på omkring 44 fotbollsplaner. Vissa platser ser ut som slagfält under första världskriget. Allt som blir kvar är ökenliknande vidder, med kratrar och kadaver av döda djur utströdda i ett mardrömslikt landskap.

Gigantiska 200-400 år gamla eukalyptusträd

De jungfruliga skogarna, belägna cirka sju mil väster om Hobart, Tasmaniens huvudstad, ger skydd åt gigantiska eukalyptusträd som är 90 meter höga och mellan 200 och 400 år gamla, och har stammar på upp till fem meter vid marken. Efter den förödande ödeläggelsen planteras nya träd, som väsentligen utgörs av importerade, unga och snabbväxande trädsorter.

För att skydda de unga träden och deras små skott sprids gifter ut på jorden och det lokala djurlivet, som tycker om de nyplanterade träden, utrotas. De förgiftade djuren lider mycket och dör en smärtsam död.

Falsk märkning

Produkter från de här skogarna får en speciell stämpel som i teorin bara ges till produkter som kommer från skogar som växt upp på ett miljömässigt uthålligt sätt.

Organisationer som Friends of Earth, WWF, GoodPlanet och Greenpeace har tagit avstånd från denna bluff och bett myndigheter och trähandlare att vara noggranna med att inte certifiera trä från Tasmanien. Ursprungligen skapades märkningen av europeiska skogsbrukare i en tid då skogsavverkningsprocessen inte utgjorde något större problem. Det var först år 2003 som certifieringen utvidgades till att omfatta exotiska trädsorter från jungfruliga skogar.

Att köpa ”certifierat” papper eller trä är en positiv handling för människor världen över och en gest för att skydda planeten. Men genom att köpa naturliga material från Tasmanien bidrar folk i själva verket till att förstöra skogarna där. Trähandlare bleker trät och ger sig själva en märkning oberoende av de lokala miljövårdsorganisationerna, vilka har tagit avstånd från bruket under flera år.

Varje år förstörs 20 000 hektar jungfrulig skog

Till följd av protester från många håll lovade den australiske premiärministern John Howard innan valet att skydda jobben inom skogsbruket tillsammans med jungfruskogarna på Tasmanien, däribland Valley of Giants och Styx Valley. Han höll sitt ord beträffande dessa båda platserna, som officiellt har klassificerats som del av det nationella arvet. Det var då som ljudet av motorsågarna ersattes av fågelsång.

Lokala myndigheter har emellertid satt begränsningar på hans löfte och tillkännagivit att bara 68 procent av jungfruskogarna ska skyddas. Noterbart är att ”20 000 hektar av jungfrulig skog huggs ner varje år” och nyplanteringen av skog kan inte längre säkerställas, eftersom ”80 000 hektar mark har omvandlats till plantager de senaste sju åren.”

The Gunns group, det största skogsföretaget, rättfärdigar metoden att bränna och säger att det stimulerar spontan växtlighet i områden där marken har bränts. Napalm används i stor omfattning på Tasmanien under kontroll av skogskommissionen, som upprepar att nästa gröda redan skjuter skott under den brända jorden. Gunns påstår att alla avverkade skogar förnyas, vilket miljöorganisationer menar inte är sant.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-22/49503.html