Myten om matbristen i världen


Idag lider nära en miljard människor av svält och undernäring trots att det globalt sett produceras tillräckligt med mat. I hela världen produceras i genomsnitt dubbelt så mycket kalorier per person och dag som krävs.

Det innebär, i teorin, att dagens matproduktion kan försörja ungefär dubbelt så många människor. Till detta kommer att FN:s miljöprogram, UNEP har räknat ut att om allt som idag odlas till foder istället blev människomat så skulle det räcka till att föda ytterligare 3,5 miljarder människor.

Vilka problem behöver då lösas och med vilka verktyg? Att öka skördarnas storlek med hjälp av mer kemikalier och genetiskt modifierade grödor (GMO) har hittills inte fungerat eftersom en miljard människor svälter. Andra lösningar måste alltså till.

En rapport från Naturskyddsföreningens visar att en övergång till att odla med ekologiska metoder i Etiopien gjorde att skörden ökade två till tre gånger, en ökning i en av de delar av världen som behöver den mest.

Det fick även andra positiva effekter som ökade inkomster, bättre försörjningsmöjligheter för kvinnor och minskad sårbarhet för torka, skadedjur och översvämningar.

Mot bakgrund av detta framstår det som närmast löjligt och smått patetiskt att hävda att livsmedelsförsörjningen i världen är beroende av ökad skörd i fält med hjälp av kemikalier och genetiskt modifierade grödor (GMO).