Mystiska stenklot i Costa Rica förbryllar
John Hoopes, docent i antropologi på University of Kansas och chef för Global Indigenous Nations Studies Program, vid ett av stenkloten. (Foto: John Hoopes)


När arbetare på United Fruit Company började röja för bananplantager i djungeln i Costa Rica på 1930-talet gjorde de en märklig upptäckt.

Mitt i djungeln stötte de på ett antal stenklot, varav vissa ofantligt stora. Forskningsresanden hade först rapporterat om deras existens på 1800-talet och sedan dess har flera hundra klot upptäckts. De minsta har storleken av en tennisboll, medan de största är som en mindre bil och väger 16 ton.

Det har dock visat sig vara svårt att komma på vem som skapade stenarna och vad de hade för funktion.

John Hoopes på University of Kansas, som har studerat stenarna, menar att så gott som alla kända klot har flyttats från sina ursprungliga platser eller till och med sprängts av skattjägare. Det enda sättet att datera stenarna är genom deras stratigrafiska sammanhang (avgöra vilket jordlager de tillhör), eftersom det inte finns någon dokumentation i form av text eller bild.

Vissa stenar har hittats tillsammans med porslin från Aguas Buenas-kulturen (år 200 f.Kr. till 800 e.Kr.). Andra rapporteras ha hittats vid begravningsplatser med prydnadsföremål av guld, daterade till efter år 1000 e.Kr.

Hoopes skrev på sin hemsida att ”kloten kan ha tillverkats när som helst under en 1800 år lång period. De första kloten som tillverkades fanns förmodligen kvar i flera generationer och under den tiden kan de ha flyttats och modifierats”.

”Många av kloten var placerade i linje, bestående av raka eller böjda linjer, såväl som trianglar och parallellogram.”

”En grupp med fyra klot var arrangerade i en linje orienterad mot den magnetiska nordpolen. Detta har lett till spekulationer om huruvida de kan ha arrangerats av människor som kände till användningen av magnetiska kompasser, eller astronomiska linjeringar.”

”Tyvärr förstördes alla utom ett fåtal av dessa linjeringar när kloten flyttades från sina ursprungliga platser, så riktigheten i mätningar som gjordes för närmare 50 år sedan kan inte kontrolleras”, säger Hoopes på sin hemsida.

Den här avsaknaden av fakta har lett till en mängd spekulationer. Lokala sägner lär säga att folk hade en dryck för att göra sten mjukt. Vissa författare menar att kloten kom från Atlantis eller tillverkades av utomjordingar.

Om det inte görs ett arkeologiskt genombrott genom upptäckter av fler klot kommer de att förbli ett mysterium.

Översatt från engelska