Mystiska sjukdomar förbryllar läkare
En arkivbild av ett exem. Nya sjukdomar upptäcks och många av dem orsakas av okända faktorer. (Shutterstock*)


Många patienter världen över lyckas inte få sin sjukdom diagnostiserad – läkarna är förbryllade över de nya sjukdomarna och kan varken ge de ett namn eller ordinera rätt behandling.

Ursprunget till många sådana sjukdomar har heller inte identifierats. Några nya sjukdomar kan dock bero på den mänskliga kroppens oförmåga att hantera moderna kemikalier och andra omständigheter, som den tidigare genom historien inte behövt hantera.

Daniel Lieberman, biologiprofessor vid universitetet i Harvard har skrivit om vanliga sjukdomar som astma, diabetes och colon irritabile (IBS) som kan orsakas av den moderna livsstilen.

National Institutes of Health i USA (NIH) är en myndighet som lyder under den amerikanska federala regeringens departement för hälsovård och socialomsorg. Den använder sig av ett program för sjukdomar som saknar diagnos, (Undiagnosed Diseases Program), för att reda ut nya mystiska sjukdomar.

”Syndrom utan namn” grupper (Syndrome Without a Name, SWAN) ) har poppat upp runt om i världen för att stödja människor som lever i osäkerhet med odiagnosticerade sjukdomar

Här är en titt på sju ovanliga sjukdomar som har identifierats under de senaste åren. Mycket återstår att lära sig om dem och orsakerna till några av dem är ett fullständigt mysterium.


(Bilder av Morgellons sjukdom (Skärmbild/Google Images)

(Bilder av Morgellons sjukdom (Skärmbild/Google Images)

Morgellons sjukdom

Morgellons sjukdom har gett upphov till ett svårt lidande hos den drabbade.

Den kända Mayo Clinic beskriver sjukdomen som ”en oförklarlig hudsjukdom som kännetecknas av vanprydande sår och en krypande känsla på och under huden”. Bland symtomen finns en svår klåda i kroppen. Från såren kan även fibrer eller fasta material komma upp.

Sjukdomen är inte heller utan kontroverser. Vissa har hävdat denna sällsynta sjukdom orsakas av så kallade ”chemtrails”. Den berömde miljöaktivisten David Suzuki sammanfattar idén bakom chemtrails:

”De som tror på chemtrails hävdar att regeringar runt om i världen är i maskopi med hemliga organisationer för att sprida ut kemikalier och ämnen som – aluminiumsalter, bariumkristaller, biologiska medel, polymerfibrer etc. ut i atmosfären för en rad skändliga ändamål. Det handlar om att kontrollera vädret för militära syften, förgifta människor för befolkningskontroll eller tankekontroll och stödja hemliga vapenprogram.”

Morgellons sjukdom drabbar främst medelålders vita kvinnor. Ett flertal fall i Kalifornien har satt fart på forskningen.

Fickor av blod under huden: CHST-14 brist

NIH:s progam för odiagnostiserade sjukdomar upptäckte det första amerikanska fallet av brist på CHST-14. Det kännetecknas av missbildningar av tummar och fötter samt fickor av blod som byggs upp under huden.

Plommonmage syndromet

Den kallas även för Eagle-Barrett-syndrom, ett tillstånd som kännetecknas av tre särdrag:

1. Avsaknad av magmuskler, vilket gör att huden på magen skrynklas som på ett torkat plommon.

2. Testiklarna hos pojkar har inte vandrat ner.

3. Urinvägsproblem.

Enligt NIH visar sig syndromet hos 1 av 40 000 nyfödda. Orsaken till sjukdomen är okänd.


Illustration blodkärlets insida. (Shutterstock)

Illustration blodkärlets insida. (Shutterstock)

Mystisk lagring av kalcium i artärer och leder

NIH:s program för odiagnosticerade sjukdomar rapporterade om sin första framgång 2011 då de diagnosticerade sjukdomen och lärde sig mer om detta sällsynta tillstånd som orsakas av en ansamling av kalcium i artärerna och i lederna.

Före 2011 såg NIH sjukdomen hos nio personer från tre familjer. Sjukdomen har bara noterats hos sju patienter under ett helt sekel.

NIH benämnde det ”arteriell förkalkning på grund av CD73 -brist” (ACDC). Från början förbryllade det läkarna eftersom kalcium byggdes upp i kroppen på ett sätt som läkarna inte tidigare visste var möjligt.

En kvinnas oförklarliga blindhet

DeGalynn Wade, en advokat i Minneapolis, blev blind och läkarna kunde inte förstå varför. De symptom som följer med andra sjukdomar som orsakar blindhet kunde inte ses i hennes kropp. Hon vände sig till NIH:s program för att få hjälp, rapporterade The Guardian. Men orsaken till hennes blindhet är fortfarande ett mysterium.

Idiopatisk miljöintolerans (IEI)

Världshälsoorganisationen (WHO) har benämnt ”Idiopatisk miljöintolerans” som en grupp av sjukdomar som kan orsakas av exponering för olika kemiska ämnen och elektromagnetiska fält som är vanliga i det moderna samhället.

Att sjukdomen är ”idiopatisk” innebär att den exakta orsaken är okänd.

WHO rapporterade förra året att ”forskningen har inte kunnat ge stöd för ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och självrapporterade symtom eller ”elektromagnetisk överkänslighet”.

Personer som kan vara känsliga för elektromagnetiska fält rapporterar symtom som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, led-och muskelvärk, yrsel och illamående.

Översatt från engelska.