Mystiska kinesiska tecken: Zhen


Det kinesiska tecknet 真 (zhēn – sanning/det sanna) består av två abstrakta bilder,  十 (shí) och 目 (mù). Tecknet  十 står för siffran tio och symboliserar tio riktningars världar i den buddhistiska tankevärlden, och fulländningen av gudar, medan 目står för ögat. Därför motsvarar 十目 himmelska ögat, som även kallas det allseende ögat.

Det här tecknet är sprunget ur den kinesiska tron att bara övernaturliga varelser, såsom gudomar, har förmågan att inse sanningen och verkligheten. Det sägs om gudomar att de har befriat sig från bojorna och inte är begränsade till några restriktioner. Som motsats är människan begränsad till subjektiva åsikter och känselförnimmelser som har sitt ursprung i den mänskliga kroppen.

真 spelar en central roll i det taoistiska trossystemet. I Taoismen strävar man efter att överstiga den materialistiska världen genom andlig utövning. I sin strävan mot det Sanna försöker utövaren att återvända till sitt ursprung som finns i universum.

Taoismens mål är att uppnå  真人 (zhēnrén) ”sann människa”, vilket avser en verkligt komplett varelse. Teorin om  真人  säger att när man har uppnått sanningen, existerar man i samklang med universum. Det tillståndet är synonymt med det buddhistiska begreppet upplysning.

En sanningsenlig person är fri från alla föreställningar, begrepp, uppfattningar och begränsningar eftersom han/hon representerar absolut frihet och tomhet, det tillståndet kallas Tao.

Motstatsen till  真 är de två tecknen  假 och 偽 som står för falskhet eller förfalskning. De båda tecknen har den abstrakta bilden 亻 till vänster, som är tecknet för människa eller mänskligheten. Enligt kinesisk mytologi har lögner och falskhet sitt ursprung i det mänskliga psyket.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/mysterious-chinese-characters-3-zhen-1447.html