Mystiska kinesiska tecken: Yao
藥 Yào, det kinesiska tecknet för medicin.


Det kinesiska tecknet 藥 (yào) står för en medicin eller en drog. Enligt mytologin samlade Shénnóng, den gudomlige jordbrukaren, in hundratals örter för att testa deras medicinska värde. Efter det ansåg man att örter 草 (căo) har botgörande egenskaper. Av den anledningen finns det överst på tecknet 藥 två kors, de är en förkortad version av tecknet för örter. Det sägs om Shénnóng att han lärde kineserna hur man brukar jorden. 

Under korsen finns tecknet 樂 (uttalas antingen lé eller yué) som betyder å ena sidan upprymdhet och lycka, å andra sidan musik. Det betyder att i den kinesiska medicinen, förutom att extrahera medicin ur medicinalväxter, spelade tillämpningen av musik en avgörande roll.

Enligt kinesisk mytologi blev Huangdi, den Gule kejsaren, en gång utmanad till strid av sin motståndare Chiyou. Den Gule kejsaren följde en dröm och använde trummor klädda med koskin för att besegra sin fiende och hans järn- och bronsartilleri. Det var inte bara det att dussintals av Chiyous soldater svimmade av och dog, kejsarens armé var också nära att dö ut. Till sist använde Huangdis musikmästare en specialbåge för att skapa vacker musik och den nådde fram till kejsarens krigare som då fick ny energi för att överleva.

Allt sedan den tiden har den kinesiska medicinen karaktäriserats av den här förståelsen. Att använda musik är botemedlet, vilket också syns i 白 (bái) som finns i tecknets mitt. Trots att 白 vanligtvis betyder vit avses i det här fallet ett spektrum, vilket används för att spela på stränginstrument.

Översatt från: en.epochtimes.com/n2/china/mysterious-chinese-characters-2-yao-1341.html