Mystiska kinesiska tecken: Jia
Jia, det kinesiska tecknet för hus.


Det kinesiska ideogrammet, den abstrakta bilden, för familj, hushåll, eller hem 家 “Jia” består av tecknet för hus, 宀, längst upp och gris 豕, längst ner. Orsaken till att “en gris i huset” kommit att symbolisera hemmet, hushållet eller familjen i Kina har sitt ursprung i historien.

I det forna Kina ansåg man att grisar var intelligenta djur och man beundrade deras mod. I ett folkligt rim från nordöstra Kina hävdar man att grisar är de modigaste djuren, att de till och med är modigare än både björnar och tigrar. Enligt ett gammalt kinesiskt ordspråk, krävs det mycket mod för att jaga en tiger, men för att jaga en vild gris behöver man även en likkista. 

Ens liv kommer med andra ord att vara i fara. Till skillnad från en jagad tiger eller björn, kommer inte en jagad gris att försöka fly. Den kommer istället vända om och gå till attack mot jägaren. På grund av deras intelligens och instinktiva känsla då den är snärjd, ansågs de vara extremt farliga motståndare. 

Dessutom associerade kineser ofta framgång och pengar med grisar eftersom det åtminstone förr i tiden bara var de rika familjerna som hade råd att äta griskött. Att få många barn var också likvärdigt med att ha ett ”lyckligt familjeliv”. Grisar som nedkom med stora kullar sågs därför som en symbol för god lycka. “En gris i huset” 家 symboliserade god lycka ur många aspekter eftersom kineserna inte önskade något hellre för sina familjer, hushåll och hem.

Översatt från:

http://en.epochtimes.com/n2/china/mysterious-chinese-characters-house-jia-2966.html