Mystiska kinesiska tecken: Huai
Det kinesiska tecknet för dålig


Det kinesiska tecknet 壞 (huài) betyder dålig, ondskefull eller elak och är motsatsen till god. Det hämtar sitt ursprung från symbolen 敗 (bài) som betyder ruttna eller förlust i kombination med symbolen 土 (tŭ) som avser jord.

Jord och ruttna har associerade betydelser i kinesisk tradition eftersom saker som ruttnar, möglar och blir infekterade med harmfulla organismer till slut blir till jord.

Enligt kinesisk mytologi skapade gudinnan Nu Wa människan ur jord. Som ett kinesiskt talesätt säger: döden kommer bara att finna frid när det väl har återgått till att bli jord.

褱 är den högra halvan av tecknet och består av tre ideogram: 十 shí, 四 sì, och 衣 yī. 四 avser talet fyra och det är också tecknet för öga 目 mù, skrivet horisontellt. 十 står för talet tio och traditionellt hade kineserna uppfattningen att universum hade tio riktningar. Kombinationen av 十 och 目 betecknar gudarnas allseende ögon och perfektion. Det tredje ideogrammet 衣 är symbolen för beklädnad.

Kombinationen av dessa tre, ger tecknet 褱 vilket betyder att gudarna kan se igenom det yttre som människor visar upp. Vad de då skådar representeras av den vänstra sidan hos tecknet 壞 vilket är 土 som betyder jord.

För att gå tillbaka till början, associerades även jord med förruttnelse och förmultning. Tecknet 壞 ger oss sålunda en glimt av traditionell kinesisk tro, nämligen att bara gudar kan avgöra vad som är ruttet, ont eller dåligt.

De trodde att bara varelser på högre nivåer kunde skilja på gott och ont i människan. Människor som inte är på samma nivå som gudar har inte förmågan att se bortom människans yttre för att kunna skönja vad människan verkligen handlar om.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/3264/