Mystiska kinesiska tecken: Hao
Det kinesiska tecknet för bra. (Epoch Times)


I Kina, om någonting är bra beskriver man det som 好 (hăo). Till exempel hälsar man på varandra med 你好嗎 (nĭhăo ma) ”Mår du bra?”. Ett möjligt svar på det kan bli 我很好 (wŏ hĕnhăo) “Jag mår (mycket) bra”.

Enligt ett stort verk om kinesiska tecken 說文解字 (shūowénjĭezì) “Explaining Simple and Analyzing Compound Characters” förklaras och analyseras enkla och sammansatta tecken. Tecknet 好 består av 女 (nǚ) dotter och 子 (zĭ) son. Varför dotter och son framträder i betydelsen god eller vacker kan förklaras med hjälp av den kinesiska kulturen.

Föräldrar älskar sina barn. I det gamla Kina ansågs barnen vara deras skapelse. Därför älskade de barnen oavsett om barnet var plikttroget eller rebelliskt, flitigt eller lat, vackert eller fult. Föräldrar såg sina barn som ovillkorligt goda och vackra och de tänkte i samma ögonblick som barnet föddes att de var godhjärtade.

En annan förklaring antyder att en familj är bra därför att de har söner och döttrar, eftersom barn förkroppsligar en familjs existens och lycka. Sedan urminnes tider lägger kineser stor vikt vid värdet av att ha en familj och släktingar och återspeglas därför i traditionell dyrkan av förfäderna.

På grund av sin tro på familjen är det lätt att förstå varför ett-barns-politiken 1975 möttes av ogillande. Många kineser, särskilt i jordbruksområden, ser det därför som en börda. I en familj där bara antingen 女 eller 子 kan räknas in, tycker en del att deras liv inte längre är 好 eller ”bra”.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/mysterious-chinese-characters-hao-2726.html