Mystiska dödsfall i Yunnanprovinsen
En övergiven cykel i Kunming, Yunnanprovinsen i Kina. Oförklarliga dödsfall fortsätter att drabba Yunnanprovinsen. (Foto: Susanne W Lamm/ Epoch Times)


Dayao, en av regionerna i Yunnanprovinsen som drabbades hårt av jordbävningen den 9 juli, har råkat ut för mystiska dödsfall sedan 1995.

Nationella centret för kontroll och förebyggande av sjukdomar undersöker dödsfallen, som för närvarande är uppe i 38 stycken.

Enligt statliga Xinhua News Agency inträffade dödsfallen i byn Aiki Jiu i Dayaoregionen. Denna by bebos av den etniska minoriteten Yi, vilka drabbades hårt av jordbävningen.

55-årige Zheng Fu, som bor i byn, avslöjade att sammanlagt 38 personer dött hastigt och oförklarligt sedan det första dödsfallet 1995. Han har själv bevittnat sex personer som dött plötsligt i hans egen närhet.

Enligt Fu har dödsfallen inträffat i juli och augusti varje år, särskilt efter kraftiga regn. Offren, som alla dog hastigt och plötsligt, var huvudsakligen unga eller medelålders.

Den 7 juli dog sex personer från två grannfamiljer till honom. Tre dog påföljande år. 2002 dog hela åtta personer.

Bybon Lee Fuzhais hela familj på fem personer dog inom loppet av tre år. Lee själv dog plötsligt medan han satt och rökte vattenpipa.

Det lokala departementet för sjukdomskontroll bekräftade dessa incidenter. Man har undersökt vattnet, jorden och luften, men man har inte lyckats finna orsaken.

Till att börja med misstänkte man ett virus som orsakade hjärtmuskelinflammation, men senare avfördes denna förklaring. Den mystiska sjukdomen har tills vidare döpts efter området och kallas följaktligen Aiki Jiu-sjukdomen.

Enligt utsago genomförde det nationella centret för kontroll och förebyggande av sjukdomar i januari 2007 en undersökning angående de plötsliga dödsfallen i området runt Aiki Jiu. I maj 2008 undersökte experter från Fuwai-sjukhuset i Peking bybornas hjärtan. Den exakta orsaken till och utvecklingen av sjukdomen bakom de plötsliga dödsfallen förblir okänd.