Mysteriet med Huashangrottorna
(Foton: www.uhuangshan.com)


De mystiska Huashangrottorna ligger i en förort till staden Huangshan i Anhuiprovinsen i Kina. De är de största och mest förunderliga resterna av en grotta gjord av människor i Kina. Grottan är mycket rymlig och består av egendomliga strukturer. Många väggar i olika lager skapar invecklade tvådelade gångar medan gigantiska stenpelare täcker andra delar av grottan. Inga stenmålningar, skrifter eller graverade Buddafigurer har hittas i grottan. Därför är ursprunget till Huashan-grottorna höljt i dunkel och förbryllar många arkeologer.

För flera år sedan uppmuntrade Huangshans stad arkeologer, geologer, utforskare och även allmänheten att undersöka grottan. Den som kunde avslöja vilket år och varför de mystiska grottorna konstruerades skulle få en generös belöning enligt en artikel i tidningen Takungpao i Hongkong.

Kammare 35 i grottan rymmer ett underjordiskt palats som konstruerats helt och hållet av människor och är den största kända forntida grottan i Kina. Kammaren är 170 meter djup och nästan 18 meter hög. Det finns 26 stenpelare som arrangerats i vertikala formationer för att stödja taket. I palatset finns det olika rum, sängar, broar och paviljonger genialt uthuggna av sten. Dessutom finns det flera djupa forntida underjordiska dammar som fortfarande innehåller vatten som är tillräckligt klart för att kunna se botten av dammen. Den lägsta vattennivån i grottan är drygt två meter under den intilliggande Xinanflodens vattennivå.

Huanshangrottorna omges av tre mysterier. Först kommer Bishiudammen, som är så djup att tre månaders pumpning inte skulle räcka till att avlägsna allt vattnet. Det andra är stenpelarna, vilka är över tio meter höga och stödjer taket. Pelarnas placering visar att det forntida folket hade kunskap i teoretisk mekanik och byggnadskonst. Slutligen är denna gigantiska grotta helt fri från eko eftersom väggarnas placering hindrar ljudets resonans.

Det är fortfarande okänt när grottan egentligen konstruerades. Men genom de mineraler som hittats i grottan har experter uppskattat att den konstruerades för minst 1 700 år sedan.

Det finns också många obesvarade frågor: Hur och varför konstruerades grottorna? Vad hände med de hundratusentals stenblock som grävdes ut? Hur transporterades de? Det finns många stenväggar som är tio centimeter tjocka, varför tog man inte bort dem utan lät dem stå i mitten av den stora salen? Vad var syftet med de fyrkantiga och runda hål som doldes i stenpelarna? Och varför finns det inga historiska uppgifter om denna gigantiska grotta? Olika experter har antagit många teorier men ingen har inte kunna få fram ett definitivt svar.

Huashans mystiska grottor, som ligger mellan 29° 39’34”och 29° 47’7″ nordlig latitud, är den enda grupp av grottor som hittats vid 30° nordlig latitud. Det är också just på denna latitud som Bermudatriangeln, Egyptens pyramider och sfinxen, Atlantis, Döda havet, Sahara öknen, Himalaya, Shennongjiafolket och andra mysterier finns.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-7-10/43755.html

Översättning: Pirjo Svensson, Epoch Times Sverige