Mysteriet med de kinesiska pyramiderna


Att det finns pyramider i Kina känner de flesta inte till. Nordost om Xi’an finns hundratals pyramider, varav en är tre gånger så hög som pyramiden i Giza. Men det finns väldigt lite kunskap om dem. Frågan är: Varför har de kinesiska pyramiderna förblivit en hemlighet?

De kinesiska pyramiderna, som praktiskt taget är okända för allmänheten, kämpar nu mot tiden och elementen och riskerar att förstöras. Väggarna på ett av byggnadsverken upptäcktes av en slump av den amerikanske piloten James Gaussman i slutet av andra världskriget. Motorn slutade fungera när han var på väg tillbaka till sin bas i Assam i Indien efter ett uppdrag där han hjälpte den kinesiska armén. När han flög på låg höjd över Xi’an upptäckte Gaussman till sin stora förvåning en enorm pyramid en bit bort. Piloten missade inte detta dyrbara tillfälle utan flög över och tog bilder som senare rapporterades till de amerikanska myndigheterna.

1947 flög en annan pilot, som entusiasmerats av Gaussmans mystiska ”Stora vita kinesiska pyramid”, tillräckligt nära byggnaden för att själv få en glimt av den. Han uppskattade att detta forntida verk var närmare 450 meter högt. Som jämförelse kan nämnas att Egyptens stora pyramid i Giza blott är knappt 150 meter från basen till toppen.

Denna mirakulösa pyramid förblev dock en väl bevarad hemlighet, undangömd av de kinesiska myndigheterna från snokande internationella undersökningar. Trots restriktionerna försökte den tyske forskaren Hartwig Hausdorf filma och fotografera det enorma forntida byggnadsverket. Hausdorf lyckades undvika den kinesiska militären som noggrant patrullerade luftrummet över Xi’an-öknen, men hittade aldrig den stora pyramid som Gaussman fotograferade. I sin bok ”The White Pyramid” från 1994 skildrar dock Hausdorf i detalj sina upptäckter av andra byggnadsverk i området och har skapat stort intresse kring dessa antika skatter.

År 2000 uppgav Kina att det finns omkring 400 pyramider i Shanxiregionen, nordost om Xi’an. Dessa forntida ruiner är mindre än den ”Stora vita pyramiden” och har klassificerats av vissa som begravningskullar. En del av byggnadsverken fungerar faktiskt som gravar, men det finns de som anser att de tidigaste kinesiska pyramiderna användes för mycket mer mystiska ändamål. Hausdorf hävdar till och med att byggnadsverken har utomjordiskt ursprung.

Datering av pyramiderna

Hur gamla är de då? Många kan dateras till olika dynastier, medan andra tros vara äldre. Graham Hancock, författare och forskare inom forntida civilisationer, analyserade ett flygfoto av ett antal pyramider öster om Xi’an och slog fast att deras utformning överensstämde med konstellationen i stjärnbilden Tvillingarna. Genom datoranalys upptäckte man att det var så Tvillingarna såg ut under vårdagjämningen år 10 500 F.kr.

Majoriteten av de senare pyramiderna som tillhör Östra Xia-dynastin (1032-1227) är i mycket dåligt skick. Många har djupa sprickor och riskerar att falla sönder fullständigt. ”Hela gruppen av begravningsplatser för adeln riskerar att försvinna”, erkände biträdande direktören på administrationsbyrån för gravarna, Dai Wenzhen i en artikel från den statliga nyhetsbyrån Xinhua. Enligt Dai har flertalet av gravarna från Xia-dynastin, lokaliserade i regionen Ningxia, liknande problem och vissa kan till och med betraktas som ruiner. Enligt Xinhua anslogs cirka 8 miljoner yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) för restaurering av gravarna. Detta räckte dock endast till att förhindra ytterligare erosion.

Medan de 207 gravarna och nio mausoleerna i Ningxia nätt och jämnt har klarat tidens ödeläggelse är de praktiskt taget okända pyramiderna i Shanxi mer stabila och imponerande. Enligt vissa uppskattningar konstruerades de här 400 byggnadsverken under den tyranniske kejsaren Qin Shihuangs (259-210 F.kr.) dynasti för att skydda kvarlevorna av hans kejserliga hov. Hans avsikt var att placera dem nära sin grav, vid deras sista vila.

Den despotiske kejsare Qins pyramid

Kejsaren Qin Shihuang är känd för sitt tvångsmässiga sökande efter hemligheten bakom odödlighet. Hans iver att uppnå ära fick honom att skapa ett av våra mest förbryllande och girigaste underverk: den imponerande ”Terracottaarmén”, en nästan milslång rad av soldater och hästar som föreställde hans storartade vakthållning. Så mycket vikt har lagts vid detaljerna att det inte finns två personer som ser likadana ut. Somliga tror att varje figur formades så att de liknade en verklig person på den tiden. Lämningarna från denne despotiske monark har fångat världens uppmärksamhet sedan de upptäcktes 1978. Vilka skatter som finns gömda inuti hans begravningspyramid är emellertid fortfarande bara hypoteser.

Enligt forntida kinesiska dokument – samma texter som hjälpte arkeologerna att avslöja terracottasoldaterna – försökte Qin inreda sin underjordiska pyramid med en exakt kopia av det kinesiska territoriet. Texterna berättar om hur det gigantiska inre valvet i kammaren är dekorerat med koppar och markerat med juvelbeprydda accenter, vilket skulle simulera stjärnorna på himlen. Det yvas också om en konstgjord kopia av Kinas floder, med flytande kvicksilver. Faktum är att man vid forskningsexpeditioner har bekräftat att jorden som täcker ytan på pyramiden har betydande halter av denna tungmetall.

För närvarande är kejsare Qins pyramid ungefär 75 meter hög, men man uppskattar att den var ungefär 115 meter hög när den byggdes för 2200 år sedan. Bredden på basen från öst till väst är knappt 350 meter och från söder till norr är den 350 meter. Kejsare Qin lade stor vikt vid att göra det svårt att komma in i hans sista viloplats. Man täckte pyramiden med jord och vegetation och blockerade alla möjliga ingångar till huvudkammaren. Än så länge har inga undersökningar blottat de oändliga arkeologiska rikedomar som kan finnas inuti denna enorma byggnad.

Vissa mindre pyramider är nu kopplade till museum och öppna för allmänheten, men många av Kinas pyramidområden är förbjudna att besöka. Det är fortfarande väldigt lite vi känner till om dessa underverk – det mystiska arvet från en forntida kultur.

Cheopspyramiden är ett mysterium

Klassiska kinesiska mästerverk visar den rika kulturen bakom målningen

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri