Mysterier bör leda till framsteg - inte till otillräckliga förklaringar Del 2
En skärmdump visar foton på fåglarna i Arkansas. Alla fåglar på bilderna är hanar. (Foto: Epoch Times)


Del 1 kan läsas här

Faktum är att mycket mer bisarra saker har skett i århundraden, vilket påpekas i en Epoch Times artikel om ”ovanliga regn”.

Enligt artikeln samlade den amerikanska forskaren Charles Fort (1874-1932) omkring 60 000 urklipp från tidningar, tidskrifter och andra källor om ovanliga händelser. Han tillbringade år med att studera så kallade ”ovanliga regn”. Genom hela sin karriär registrerade han in regn som kommit i form av kors, mynt, ormar, urgamla kinesiska frimärken, blod, grodor, insekter, bomull, olja och andra flytande ämnen.

År 1578 kom ett skyfall med stora gula möss i Bergen, Norge.

1873 och 1877 rapporterade Scientific American att grodor täckte Kansas City efter en storm och att det regnade ormar i Memphis, Tennessee.

I februari 1877 föll ett gult, flingliknande ämne ner över Penchloch, Tyskland. Ämnet var enligt uppgift tjockt, doftade och kom i form av pilar, kaffebönor, och runda skivor. 

En studie av den australiska zoologen Gilbert Whitley rapporterade om 50 fiskregn 1972. 

I maj 1981 blev Naphlion i Grekland, värd för grodor som föll ner från himlen. De hade uppenbarligen rest en lång väg för arterna finns bara i Nordafrika.

(Åtskilliga fler exempel finns i den engelska artikeln)

I december 1974 regnade det under flera dagar hårdkokta ägg över en skola i Berkshire, England.

Förra året, den 25 och 26 februari, föll en sorts abborre ner som regn i Lajamanu, Australien, ungefär 320 mil från kusten. Fiskarna var vid liv när de föll ner. 

Det rapporterades i media att forskarna ansåg att fisk kan sugas upp till molnen av tromber, störtregn eller tornados. Fisken följer sedan med molnen och faller ner igen, långt bort ifrån sin ursprungliga plats.

Det finns dock inga vattensamlingar i närheten, och varken orkaner eller tornados hade registrerats vid den här tidpunkten innan den onormala händelsen inträffade i Lajamanu.
Denna teori förklarar inte heller varför bara en viss sorts djur eller föremål faller från himlen. Varför skulle en luftström bara lyfta upp alla grodor från en lagun, utan att ta med sig vatten, lera, alger och andra arter från samma ekosystem?

En del försöker också förklara objekt som gjorts av människan som saker som faller från flygplan, men det kan inte hända utan att folk ser flygplanen. Det var inte förrän 1903 som bröderna Wright gjorde sin första lyckade flygning och flygplan har inte rapporterats i någon av de ovan nämnda fallen.

Byborna i Yoro, Honduras, ser inte de ”ovanliga regnen” som ovanliga händelser vilket de flesta av oss gör. De är vana att ha behållare i beredskap, såsom hinkar och skålar under regnperioden mellan maj och juli varje år, eftersom det regnar fiskar där årligen.

Byborna har till och med en festival varje år för att fira att fisken faller ner från himlen. Det brukar börja som en vanlig storm, men när regnet upphör är marken täckt med levande fiskar.

År 1970 sände National Geographic specialister till Honduras för att undersöka detta konstiga väder. De fann att den nedfallande fisken alla hade samma storlek, mindre än 15 centimeter och alla var blinda. Forskarna identifierade arterna, men kunde inte hitta uppgifter om dem i det omkringliggande området. 

I ”Sou Shen Ji,” en uråldrig kinesisk bok med historiska dokument, finns det dokumenterat att under Östra Handynastin (för nästan 2 000 år sedan) över 10 000 fåglar (vilket på kinesiska uttalas likadant som adlig/upphöjd) slogs mot varandra på kejsar Chongs grav tills de dog.

Den dåvarande kejsaren, kejsare Ling, dog tre år senare. Strax efteråt började regeringstjänstemännen slåss om makten, och Handynastins period avslutades med att Kina delades i tre kungariken.

Dåtidens lärda i Kina trodde att fåglarnas strid på den kejserliga graven var ett tecken från himlen om framtida händelser.

Oavsett om det är en tillfällighet eller inte, är det värt att notera att många märkliga händelser inträffade i början av detta år. Om fenomenet är naturligt eller övernaturligt kan det ge oss en insikt om vad det nya året kommer att föra med sig.

Många forskare gör sina mest banbrytande och inflytelserika upptäckter under sina första år. Det beror troligtvis på att de då inte begränsas av sin ”expertis” utan kan tänka utanför ramen.

När ovanliga fenomen inträffar borde forskarna ta den sällsynta möjligheten att göra nya upptäckter, inte dra förhastade slutsatser och tro att saker kan förklaras av redan kända teorier som bygger på otillräckliga bevis.

Läs den engelska artikeln här:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48895/