Myndigheterna kallar Wukan-bornas krav "rimliga"
Invånare i Wukan vid ett möte mellan partiföreträdare och byns ledare. Byborna kräver att regeringen agerar mot markstölder och utreder fallet med en byledare som dog i polisförvar. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Wukan-bornas djärvhet tycks ha betalat sig. Den 20 december erkände företrädare för partiet på prefekturnivå att deras krav var rimliga, och meddelade att de paramilitära styrkor som omringar den uppmärksammade byn i södra Kina ska dras tillbaka. 

Byn Wukan är underställt Shanwei-prefekturen, och på dess hemsida meddelades att ”massornas huvudsakliga krav är rimliga”.

Uttalandet har sex punkter. Den första är ett försiktigt erkännande att det ”faktiskt finns problem med en del av vissa lägre kadrers arbete”, följt av ett krav att bybornas anklagelser ska undersökas och korruption ska hanteras. I ett annat uttalande rapporterade Southern Daily den 20 december att Shanweis lokalregering kommer gå in och lösa markdispyten och ge byborna korrekt kompensation.  

Wukan, som ligger i den sydliga Guangdongprovinsen, har mellan 13 000 och 20 000 invånare. I nästan två veckor har den varit belägrad efter att invånarna rest sig mot partitjänstemän på grund av att en man dött i polisförvar. 

Avlidne Xue Jinbo var slaktare, och en av byborna utvald representant som skulle förhandla med partiföreträdare om markstölder som de sistnämnda gjort sig skyldiga till.

Enligt en mikroblogg som tillhör signaturen ”modig person från Jiangshan” och som tydligen befinner sig i Wukan, har de paramilitära polisstyrkorna dragit sig tillbaka och blockaden av byn hävts efter uttalandet från myndigheterna i Shanwei.

Den demokratiskt valda bykommittén har enligt rapporter även hållit en presskonferens för utländska journalister där man berättade om utvecklingen.

Byborna kräver fortfarande att Xue Jinbos kropp ska lämnas över, liksom de gripna representanterna. Det är dock oklart om dessa krav kommer räknas som ”rimliga” i partiföreträdarnas ögon. 

Uttalandet på Shanweis lokalregerings hemsida var ett resultat av diskussioner mellan bland annat representanter för den centrala disciplininspektionens kommitté och Guangdongs biträdande partikommittésekreterare. De hade vissa förbehåll. 

”Så länge ni uppriktigt vill arbeta med regeringen för att lösa frågan kan allt diskuteras och vi kan tillsammans finna en utväg”, stod det i uttalandet. Men med tanke på denna förlåtande hållning gäller att ”om [vissa organisationer] är envisa och inte ändrar sin inställning, fortsätter att uppmana till motstånd mot regeringen och fortsätter på en linje som utnyttjas av fientliga krafter utifrån kommer detta att utredas”.

Översatt från engelska