Mykoplasmautbrott i Sverige


Långdragna luftvägsbesvär med hosta har drabbat ovanligt många svenskar i vinter. Orsaken till den ihållande förkylningen kan vara den lilla mykoplasmabakterien.

Sedan hösten 2011 har man sett ett ”mycket omfattande mykoplasmautbrott” i landet, rapporterar Smittskyddsinstitutet.  

Även Nordeuropa är drabbat av utbrottet och ännu vet man inte om toppen är nådd.

Mykoplasma är en liten bakterie som oftast ger vanliga förkylningsymtom, men ungefär hos tio procent av de smittade övergår förkylningen i en allvarligare infektion som i sällsynta fall kan kräva intensivvård.

Hos unga vuxna är mykoplasma den vanligaste orsaken till lunginflammation. Via hosta och nysningar sprids bakterien och det kan ta upp till 2-3 veckor innan infektionen bryter ut.

Vill man undvika att bli smittad är det viktigt att iaktta god hygien och undvika närkontakt med smittade personer.

Vanligtvis går sjukdomen över av sig själv. Om hostan inte går över efter ett par till tre veckor eller man drabbas av andra symtom bör man söka vård. 

På landets laboratorier har man också upptäckt mycket av förkylningsviruset rhinovirus men lite av influensvirus.