Mycket att tjäna på att minska matsvinnet


Miljöpartiet anser att konsumentföreningen Stockholms rapport om att svinnet av mat i hushållen är lika stort som utsläppen från 700 000 bilar eller 460 000 oljeeldade villor visar hur stor möjlighet som finns att konsumera mindre och ändå behålla samma välfärd.

– Det behövs mer forskning och utveckling om hur vi kan minska svinnet i hushållen. Bland annat saknas aktuella svenska siffror om hur konsumtionen ser ut mer exakt och det behövs utveckling av klimatsmarta förpackningslösningar. Hushållen har massor att tjäna på detta, både pengar och miljö säger Tina Ehn, miljöpartiets riksdagsledamot i ett pressmeddelande.

Man bör värdera hem – och konsumetkunskap i skola högre anser Tina Ehn.

– Det är när man är ung som ens vanor grundläggs. Inför ämnet på gymnasienivå och det vore inte fel att ändra namnet på ämnet så att det känns mer modernt.

Enligt Tina Ehn har också jordbruket, handeln och industrin ett ansvar att bidra till att konsumenterna ska kunna konsumera smartare.