Musikterapi inom kinesisk medicin


Musikens helande effekter kände man till redan i det gamla Kina. Musik har uvecklats även i det moderna samhället som en terapiform. Hur ser man på förhållandet mellan musiken och människan inom kinesisk medicin och filosofi?

Musik har spelat en stor roll i religion, myter och magi genom tiderna. Kina är en av de ursprungliga platserna för musikterapi. De forntida kineserna studerade för länge sedan mysterierna bakom universums melodier och livets rytm. Musikterapi är också en del i traditionell kinesisk medicin, som har en stark förbindelse med musik. Men även inom andra kulturer, såsom bland antikens greker ansåg man att musiken kunde framkalla katarsis (rening).

Inom kinesisk filosofi är musiken förenad med Yin och Yang och de fem elementen (trä, eld, jord, metall och vatten). De forntida kineserna tänkte att musikens innersta väsen är Tao, förändringen av Yin och Yang. Den kan påverka universum och livens karaktär och sinnesstämning. Musikens rytm, energi, kraftfullhet och tempo återspeglar Tao, Yin och Yang.

De forntida kineserna delar in musiken i fem olika ljud som hör ihop med de fem elementen. Inom kinesisk medicin används förhållandet mellan de fem ljuden och de inre organen i kliniska diagnoser och behandlingar. De fem olika tonerna kan påverka människokroppen. De fem tonerna berikade synsättet inom kinesisk medicin och därifrån kommer också teorin om den kinesiska musikterapin. Musikens roll inom den kinesiska medicinen syns också i det kinesiska tecknet för medicin som bildas av tecknen för musik och gräs (örter).

Inom kinesisk medicin anses himlen ha samband med människokroppen. Himlens Yin och Yang hör ihop med människokroppens Yin och Yang. Det finns ett litet universum i människans kropp. Den inre harmonin kan påverkas av en yttre harmoni. Kinesisk traditionell musik upprätthåller skönheten i ”läran om medelvägen och harmonin”. Den söker uppnå harmoni i himlen, jorden och den mänskliga kroppen genom musikens harmoni.

Kinesisk musikterapi anser att ”harmoni mellan musik och en människa” och ”harmoni mellan himlen och människan” som ett idealiskt tillstånd och poängterar balansen mellan Yin och Yang. I kinesisk medicin lindrar och behandlar man således genom att återskapa den ursprungliga harmonin. Hälsan hos kroppen och sinnet är sammankopplat med sociala faktorer. Fin musik kan leda människor till att vara goda och kan förbättra hälsan.

Fakta om de fem elementen och Yin och Yang

De fem elementen (五行 pinyin: wu xing) är i kinesisk filosofi de fem grundelement som bildar den synliga verkligheten: trä, eld, jord, metall och vatten. Tanken om de fem elementen går tillbaka till Zhoudynastin och blev viktig framför allt inom taoism, medicin och alkemi. De fem elementen ”Wu Xing” förklarar processen vilken är grundläggande för naturens kretslopp som också relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen.

Ordet ”wu” betyder fem. Det kinesiska ordet ”xing” betyder processen där saker och ting påverkar varandra. De fem elementen påverkar varandra på följande sätt: trä producerar eld, eldat trä bildar aska som ger jord, i jorden förändras jord till metall som producerar vattenånga, vatten används för att vattna träd.

Den taoistiska metafysiken säger att det ursprungliga Tao skapade Taiji, föreningen mellan yin och yang, som födde de fem elementen som i sin tur födde ”de tiotusen tingen”, alltså allt i den materiella världen.

Under Handynastin ordnades de flesta företeelser in i grupper om fem vilka korresponderade med de fem elementen. Alltså talas det bland annat om ”de fem tonerna”,”de fem smakerna”, ”de fem färgerna”, ”de fem planeterna”. Med hjälp av detta system kunde man sedan ställa medicinska diagnoser och ordinera bot.

Yin och yang är begrepp som skildrar motsatsfenomen. Yang står för ljus, det maskulina, aktivitet, himlen osv. Medan yin står för mörker, det kvinnliga, passivitet, jorden osv. Inom traditonell kinesisk medicin (TCM) används yin och yang för att klassificera fenomen, objekt, funktioner etc. Det är en av de viktigaste grunderna i TCM.

Källor: Alternativmedicin.se, chinesemedicalcenter.se, wikipedia.se