Musikterapi ger hopp
Li Hechun spelar på det kinesiska sjusträngade instrumentet "guqing" utanför Qingyanggong-templet i Chengdu, huvudstad i Kinas Sichuanprovins. (Foto: Liu Jin/AFP)


Människor med depression kan få hjälp av musikterapi konstaterar Cochrane Library som granskat tidigare studier i ämnet.

Över 120 miljoner människor världen över tros lida av depression. Symptomen kan visa sig i form av förändrad aptit, sömnstörningar och lågt självförtroende och självkänsla. Även känslor av skuld och värdelöshet kan finnas. Depression kan leda till självmordsförsök och har samband med en miljon dödsfall per år.

Läkemedel och psykoterapi är de vanligaste sätten att behandla depression. En grupp av forskare från Cochrane började emellertid leta efter bevis om musikterapi kan ge någon lindring.

De hittade fem internationella studier som passade för undersökningen. Fyra av dessa studier rapporterade minskade symtom av depression bland dem som fått musikterapi jämfört med gruppen som fick behandling utan musik.

– Studierna visar att musikterapi kan förbättra sinnestämningen och de flesta stannar terapin ut, säger huvudförfattaren Ann Maratos i ett pressmeddelande. Maratos arbetar som terapeut på Central and Northwest London Foundation NHS Trust i London.

Även om slutsatserna kom från mindre studier visar de att det är värt att forska vidare inom området.

– Om användning av musikterapi får stöd i framtida studier behöver vi finna ut vilka former som har bäst effekt, avslutar Anna Maratos.