Musikfestival som enar samer
Gruppen NoiceMakers uppträder under lördagen på Björvattsfestivalen. (Foto: Björkvattsfestivalens bild)


Den 4 augusti är det premiär för den samiska musikfestivalen Björkvattsfestivalen. Ett av dess syften är att ena det samiska folket, som möter många svårigheter i Sverige.

Festivalen kommer att hållas i Björkvattsdalen strax utanför Tärnaby, som ligger centralt i Sápmi, samernas landområde som sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. På evenemanget kommer samiska artister från olika delar av Sápmi att uppträda.

– Vi vill överbygga den del av lagstiftningen som Sverige inte har lyckats överbygga, och sammanföra samer på olika sätt, säger Torkel Stångberg som är med och arrangerar festivalen.

Sverige håller fortfarande på att utreda samernas rätt till mark och vatten, samt jakt- och fiskerättigheter. Man har ännu inte definierat hur stort område samerna har rätt till.

Det är inte självklart att man som same i Sverige har möjlighet att leva enligt sin kultur, trots att det samiska folket borde skyddas som ursprungsfolk och stamfolk enligt konvention 169.

För att få ta del av de samiska rättigheterna måste man enligt svensk lagstiftning vara medlem i en sameby. Det kan man, enligt rennäringslagens, bli om man som same ”deltar i renskötseln inom samebyns område”. Annars har man inga rättigheter. Så är fallet för ungefär 90 procent av alla samer i Sverige. Diskriminerande, anser Stångberg.

Stefan Mikaelsson, det politiska organet Sametingets ordförande, är beklämd och orolig över situationen. Han tror att samerna mer och mer kommer att assimileras in i den svenska befolkningen.

– Vi har mindre och mindre möjligheter att använda våra kulturyttringar. Våra legitima krav beaktas inte, säger han.

Gruvdrift är ett exempel på aktivitet som hotar att tränga undan samerna än mer. En grupp samer har nyligen överklagat ett beslut om att ge ett gruvbolag rätt att utvinna två fyndigheter i närheten av Tärnaby där festivalen kommer att hållas. Frågan har blivit en het potatis, då samerna hävdar att renarna förlorar sin betesmark i och med gruvdriften. Enligt Stångberg fick bara ett fåtal samefamiljer delta i det tidiga samrådsförfarandet, det fåtal som direkt sysslar med rennäring. Lagstiftningen anser inte att alla samer berörs av frågan.

Rennäringen är dock centralt i den traditionella kulturen.

– Traditionell samisk mat gör oss starkare. Det är närproducerat och ekologiskt. Renar äter ingen antibiotika som kor och svin gör. Det är inte ”rättvisemärkt”, men de som styckar och slaktar renarna är människor från orten, berättar Stefan Mikaelsson, och säger att man inte ser så mycket samisk mat i mataffärerna.

Regeringen gjorde bedömningen att gruvdriften inte skulle försvåra för rennäringen. Högsta förvaltningsdomstolen har dock upphävt beslutet med hänvisning till att regeringen enligt miljöbalken måste göra en avvägning mellan de båda riksintressena, som står i strid med varandra. Gruvbolaget, som befunnit sig i området sedan 2005, jobbar på som vanligt i processen med finansiering och förberedelser, då tillstånden fortfarande gäller.

– Björkvattsfestivalen vill vi anordna för att ha ett positivt inslag i vardagen vi annars lever i, säger Mikael Stångberg.

Han hoppas på att åtminstone 300 besökare från Norge, Sverige och kanske Finland ska komma till Björkvattsfestivalen, som finansieras av Sametinget och Storumans kommun. Personligen ser han främst fram emot att höra den lokale, jojkande rockmusikern Lars-Johan Johansson och hans band NoiceMakers, som återförenas i och med festivalen.

– Om det går bra i år blir vi kanske mer taggade. Kanske blir det ett evenemang vartannat år, vi får se. Det krävs mycket ideellt arbete.