Musikens kraft under förintelsen
Musiken spelade en stor roll för människors överlevnad i de nazistiska koncentrationslägren. (Foto: Epoch Times arkiv)


Den prisbelönta dokumentären ”Vi vill ha ljuset” innehåller personliga berättelser och vittnesmål om hur folk ägnade sig åt musik i nazisternas koncentrationsläger. För många var musiken, mitt bland kaos och ohyggligheter, ett sätt på vilket de kunde lätta sitt hjärta, uttrycka sin mänsklighet och sina åsikter. Samtidigt var musiken ett sätt för människorna att samlas.

Dokumentären ”Vi vill ha ljuset” var i år en del av programmet under den årliga judiska musikfestivalen i San Diego. Nuvi Mehta, dirigent i San Diegos symfoniorkester, kommenterade filmen.

– En sak som var mycket talande i filmen var att många av de överlevande inte tillskrev sin överlevnad till tyskarna som lät dem leva, utan till musiken, kommenterade Mehta.

Många olika typer av sånger komponerades och genom dem skildrades och bevarades kompositörernas röster. Några sånger vittnade om tragedi och förlust, medan andra beskrev glädje och hopp om livet. Fyndiga kommentarer riktade mot förtryckarna, i de ofta humoristiska och satiriska sångerna, fick människor att samlas. På samma gång kunde sångerna sprida nyheter runt om i lägren och ghettona.

– Jag tror att när så mycket av det materiella tagits bort från en människa, är själen allt man har kvar. Kraften i själen var det som gjorde att de fysiska kropparna klarade sig igenom det som skapats för att de gradvis skulle dö, sade Mehta.

När massor av judar förflyttades ut ur ghettona trodde många naivt på nazisternas propaganda. Men en av alla sånger, ”There Lies Treblinka” skrevs för att berätta sanningen.

Musiken spelade inte alltid en positiv roll. I vart och ett av de fem utplåningslägren, etablerade nazisterna orkestrar bestående av fängslade musiker. De tvingades spela medan medfångar marscherade till gaskamrarna. För några av musikerna var det outhärdligt, för andra var musiken deras enda skydd; ett frö av hopp i en annars hopplös miljö. Det var en påminnelse om livet utanför murarna.

– Tyskarna trodde mycket starkt på musik och därför överlevde man längre om man spelade ett instrument. Musik är någonting som ger möjlighet till utforskning av känslor, en chans att sträva efter perfektion och chansen att snudda vid skönhet. Skönhet är någonting vi alla strävar efter; det spelar ingen roll vem man är, skapelsen av skönhet står i kontakt med vad det innebär att vara människa.

Översatt och bearbetad från originalartikel på engelska.