Murdoch drog tillbaka sitt bud på tv-station
Rupert Murdoch, koncernchef för News Corp, lämnar New Internationals huvudkontor den 13 juli. (Foto: Peter MacDiarmid / Getty Images)


Mediemogulen Rupert Murdoch har dragit tillbaka sitt bud om övertagande av British Sky Broadcasting, BSkyB. Tillkännagivandet gjordes bara timmar innan brittiska parlamentsledamöter skulle rösta om en motion för att uppmana honom att göra så.

Chase Carey hos News Corporation sade i ett uttalande: ”Vi trodde att News Corporations föreslagna förvärv av BSkyB skulle gynna båda företagen, men det har blivit tydligt att det är för svårt att göra framsteg i detta klimat.”

Samtidigt har Storbritanniens premiärminister David Cameron utsett domaren Lord Justice Leveson att leda en utredning om telefonavlyssning. Utredningen kommer att ha två delar: en fullständig översyn av regleringen av pressen och en utredning om oegentligheter i pressen och polisen under skandalen med telefonavlyssning.

– Den andra delen av utredningen kommer att undersöka omfattningen av olagligt eller olämpligt uppförande i News of the World och andra tidningar och sättet som ledningens misslyckanden kan ha låtit det ske, sade Cameron.

Utredningen kommer också att undersöka frågan om poliskorruption förekommit i målet. Undersökningen pågår nu hos Scotland Yard och omfattar möjlig avlyssning av 5 000 fasta telefoner och 4 000 mobiltelefoner tillhörande 3 870 personer.

Cameron beskrev det aktuella läget som en ”storm … som uppslukat delar av media, delar av polisen, och faktiskt, vårt politiska systems förmåga att reagera.”

Pressens klagomålskommission (PCC), ett organ som leds av redaktörer i större nyhetsorganisationer och av oberoende medlemmar, sade i ett uttalande att det ”välkomnar tillkännagivandet av villkoren i utredningen om mediaetiken.”

Förra veckan utfärdade kommissionen ett uttalande för att klargöra sin avsikt att se över sin egen konstitution och finansiering, de olika påföljder som finns i den, och dess praktiska oberoende.

Den gjorde det också klart att organisationen måste hålla sig oberoende från regeringen.

”Vi välkomnar enighet i parlamentet om att reglering av pressen bör fortsätta att vara icke lagstadgad”, sade PCC i uttalandet.

– Utredningen måste balansera önskan om en stark fri press med individens rättigheter medan man samtidigt ser till att kritiska förhållanden mellan pressen, parlamentet, regeringen och polisen upprätthålls, sade lord Levenson.

Översatt från engelska.