Munks kropp välbehållen efter 231 år
Munken Liaozhengs kropp 231 år efter hans död. (Foto: Epoch Times)


Även om munken, känd som den ärade Liaozhen, avled för 231 år sedan så är hans kropp fortfarande intakt och visar inga tecken på förruttnelse. Liazhen kultiverade i templet Yuanpu i staden Anqing i Anhuiprovinsen.

Man tror att Liazhen föddes 1681 i en familj med efternamnet Duan i en by i kommunen Congyan. Han blev en skicklig bambuhantverkare och arbetade i regionen Yixiu i byn Anqing i Wuheng.

Vid 49 års ålder blev Liaozhen munk i templet Yuanpu där han kultiverade flitigt. Under sina senare år instuerade han sina lärjungar att placera hans kropp i en kista efter att han avlidit. Man skulle sedan öppna kistan efter två till tre år för att se om kroppen börjat ruttna. Om han börjat ruttna skulle man göra vad som var brukligt med kroppen men i annat fall skulle de hedra den och lägga den i ett helgonskrin i en pagod nära templet.

Den ärade Liaozhen uppnådde upplysning vid 96 års ålder och hans lärjungar följde hans instruktioner. När kistan öppnades var kroppen naturligt bevarad och intakt. Som följd förgylldes kroppen på det sätt var vanligt när man ärade någon.


Närbild på munken Liaozhen. (Foto: Epoch Times)

Närbild på munken Liaozhen. (Foto: Epoch Times)

Under de 230 år som gått sedan Liaozhen avled har det varit oräkneliga krig och naturkatastrofer men hans kropp är fortfarande välbehållen. När det kinesiska kommunistpartiet tog makten på 1950-talet öppnade en lokal kader kistan och tänkte sticka ett spjut i kroppen,  med  han blev dock hindrad i sitt agerande.

2002 färdigställdes ett tempel för att hedra och dyrka Liaozhen och kistan öppnades ännu en gång. Kroppen såg ut som om Liaozhen var i djup sömn och man förundrades över hans lugna uttryck.

Översatt från version