Munken vars ansikte är livfullt tre år efter hans död


År 2003 dog en munk vid namn Miaozhi (ursprungligt namn Cai Songcang) vid 116 års ålder i The Fragrant and Bright Buddhist Singing Hall i Longwendistriktet av staden Zhangzhou, i Fujianprovinsen. Fastän tre år har gått är hans kropp ännu intakt och ser i hög grad ut som när han levde. Hans kropp anses vara den enda ”icke-degenererade köttsliga kroppen” i Fujianprovinsen.

Enligt Strait News föddes Miaozhi 1888 i staden Fuzhou. 1937 antogs han som nybörjarmunk vid templet Guanshiyan i staden Longhaifugong i Fujianprovinsen.

Vid 115 års ålder företog han ännu pilgrimsfärder på flera hundra mil till kloster och tempel som var hem för heliga reliker, såsom berget Jiuhua. Under ett besök dit beundrade han den ”icke-degenererade köttsliga kroppen” efter munken Ciming och blev djupt berörd. Den natten sade han till Mästare Dichen från TianChi templet på berget Jiuhua, ”Var god och se efter mig efter att jag återinträder i reinkarnationens kretslopp”.

Munken Miaozhi dog med ett leende ansikte den 28 dagen på den första månaden av det kinesiska året, 2003. Hans lärjungar uppfyllde hans önskan att balsameras. De bjöd in en mästare från berget Jiuhua för att hjälpa till att bevara kroppen. Mästaren placerade kroppen i en sittande ställning i ett kar (den sittande meditationsställningen inom Buddhism). Karet kläddes med kol, sandelträ och kalk. Sen täktes det med tegelstenar för att förseglas.

Karet äppnades på den 28 dagen av den första månaden av det kinesiska året 2006. Munkens kropp var välbevarad och såg llika livfull ut som när han levt. Den enda förändringen var att hans hår och naglar hade växt.

Munken Miaozhis kultivering följde ”Medicinmästarens” lära. För att hålla sig vid god hälsa följde han principerna om ”De tre fliterna”, ”De tre lugnen”, ”De tre förblivanden utan vinst” och ”De tre förnöjsamheterna”. ”De tre fliterna” betyder att upprätthålla ett flitigt sinne, flitiga händer och flitiga fötter. ”De tre lugnen” betyder att kultivera ett lugnt hjärta, lugn andning och lugnt beteende. ”De tre förblivanden utan vinst” syftar på att inte söka makt, pengar eller förlängt liv. ”De tre förnöjsamheterna” innebär att man med glädje hjälper människor att förstå att glädje kommer från att vara nöjd – man ska vara nöjd med sin lott.

I Kina har det från urminnes tider till idag funnits många framstående munkar som lämnat sina köttsliga kroppar efter döden. Kroppen av Huineng, den sjätte patriarken inom zenbuddhismen har varat i mer än tusen år utan att brytas ner i Nanhuatemplet i Guangdongprovinsen. Den finns där än idag. Kroppen efter munken Wuji Zen, en framstående mästare under Tangdynastin finns i Japan och är även den välbevarad efter nästan tusen år.

http://www.theepochtimes.com/news/6-5-22/41717.html