Multiresistent tuberkulos ett ökande problem
Tbc-undersökning av barn i Paris, Frankrike 1945. (Foto:AFP/N&B)


Den 24 mars inföll Världstuberkulosdagen. I Europa har den fruktade sjukdomen minskat men det är viktigt att fortsätta uppmärksamma sjukdomen då antalet fall med resistens mot penicillin fortsätter att öka.

Det har gått många år sedan Robert Koch år 1882 beskrev tuberkelbakterien som orsak till sjukdomen tuberkulos, förkortat tbc, som tog många människors liv innan vaccineringen påbörjades under 1920-talet.

De tbc-sjuka fick tillbringa långa perioder på de så kallade sanatorierna för att tillfriskna men många dog i sviterna efter den smittsamma sjukdomen.

Många berömda kulturpersonligheter har dött av tuberkulos, bland andra Chopin, Molière, John Keats, Harriet Löwenhielm och Edith Södergran.

Läkare utan gränser och ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) har rapporterat om de problem vi står inför med ett ökande antal fall av multiresistent tbc.

Enligt Smittskyddsinstitutet har det i Sverige rapporterats om 595 fall av tbc, 2011, en minskning med 13 procent jämfört med 2010. Majoriteten, 90 procent av de rapporterade fallen är personer som kommer från andra länder.

I Sverige har problemet med multiresistent tuberkulos ökat något men vi är fortfarande tämligen förskonade jämfört med andra länder.

Man räknar man med att en tredjedel av världens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Minst nio miljoner människor insjuknar årligen i aktiv tuberkulos och omkring två miljoner dör till följd av den. Värst drabbat är Afrika och Asien.

Det är viktigt att erbjuda hälsokontroller för patienter från länder med stor förekomst av tbc för att i tid kunna diagnostisera sjukdomen och minska smittspridning, därför har Socialstyrelsen tillsammans med Smittskyddsinstitutet tagit fram uppdaterade riktlinjer för prevention av tbc.

Tuberkulos är en infektionssjukdom
som orsakas av en bakterie som oftast angriper lungorna men kan också spridas till andra organ i kroppen. Vanliga symptom är hosta, bröstsmärtor, nattliga svettningar, allmän svaghet och viktnedgång.