Multinationella företag förorenar Kinas vatten


Enligt ett reportage i den kinesiska tidningen Southern Weekly den 26 oktober, släppte Kinas befolknings- och miljöforskningscenter nyligen en lista med åtminstone 33 kända multinationella företag, inklusive fem på Fortune Global 500:s lista över världens största företag, som har dotterbolag i Kina, vilka har brutit mot miljöskyddsregler och blivit allvarliga källor till vattenförorening.

Rapporten hävdar att denna lista innehåller följande: Shanghai Matsushita Battery Co Ltd, vars moderbolag är det japanska Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, som ligger nummer 47 på Fortune Global 500, överskrider gränserna för utsläpp i vatten, på grund av att deras reningsverk inte fungerar som det ska; Pepsi Co Inc i Changchun, dotterbolag till Pepsi-Cola International, nummer 175 på listan, har också överskridit gränserna för utsläpp av förorenande ämnen i vatten; Nestle Sources Shanghai Ltd., dotterbolag till Schweiziska Nestle, nummer 53 på listan, startade sitt huvudprojekt utan att ha låtit inspektera sina miljöskyddsanläggningar och fått dem godkända; 3M, som är rankade som nummer 301, lät sin underavdelning i Shanghai starta produktionen utan att göra en miljökonsekvensundersökning.

Företag bryter mot grundläggande regler

Nyligen publicerade Ma Jun, chef för den ickestatliga organisationen Befolknings- och miljöforskningscentret denna lista för allmänheten. Ma kom med på amerikanska tidskriften Times lista över världens 100 mest inflytelserika personer 2006. Han menade att dessa multinationella företag har brutit mot de mest grundläggande miljöskyddsreglerna i Kina.

Företagen innefattar många typer av industrier, såsom livsmedelsproduktion, kemisk industri och mekanisk tillverkningsindustri, och flera länder, såsom Japan, USA och Schweiz. Förutom de tidigare nämnda kinesiska dotterbolagen till Fortune Global 500-företag, finns även några kända kinesiska varumärken med på listan. Till exempel det i Japan grundade Kao (China) Holding Co. Ltd i Shanghai som fanns med i den andra gruppen av olagliga verksamheter som undersökts, och 2005 åtalades de av det kommunala miljöskyddssystemet för att godtyckligt ha överskridit gränserna för spillvattenutsläpp. Två andra företag värda att nämna är Kinas samarbetspartners American Standard Companies Inc., vilka rankades högst bland världens 10 största tillverkare av sanitetsporslin, och det Shanghaibaserade dotterbolaget till amerikanska Pizza Hut.

Avslöjade företagen är bara en del av listan

Ett företag i Fujianprovinsen som nyligen investerades i av det tyska Noell Crane Systems Ltd. var också med på listan. Företagets licens är under utredning efter att man startat produktion utan att ha tillverkat anläggningar för att hantera utsläpp, och därmed orsakat svåra föroreningar.

I Zhejiangprovinsen har ett dotterbolag till brittiska Purolite Company Ltd listats som ett av de mest förorenande företagen i provinsen under 2005. Purolite är det största multinationella företaget i världen för tillverkning av ett material för vattenuppmjukning.

I Hunanprovinsen listades dotterbolaget till Yamaha Motor Co. Ltd som ett av de 20 mest förorenande företagen. I staden Zhuzhou är företagets licens under utredning på grund av dess löpande band-produktion med elektroplätering, vilken bedömts innehålla ”allvarlig, dold fara för miljösäkerheten.”

– Det här är bara en del av listan över multinationella företags brott mot regler i Kina, sade Ma Jun.

Listan innehåller bara företag som är inblandade i vattenförorening. Företag som är inblandade i luftföroreningar och förorening genom fast avfall är inte inkluderade. Dessutom är företagen på listan bara sådana som olika lokala miljöskyddsbyråer lämnat ut. I vissa provinser är dessa listor inte heller offentliga.

Multinationella företag borde vara föregångare

Inspektionsledaren för Greenpeaces Kinaprojekt, Lu Sicheng, anser att de flesta kinesiska företag misslyckades med miljöskyddet på grund av oförmåga att leva upp till de internationella miljöskyddskraven, medan när det gäller de multinationella företagen handlar det mer om ovilja.

– De multinationella företagen borde vara föregångare inom sina respektive industrier.

En tjänsteman vid Kinas miljöskyddsbyrå sade att den övervakning av multinationella företag som utförs av den kinesiska allmänheten är mycket viktig. I europeiska och amerikanska städer stoppas ofta projekt av regeringen om något steg i produktionskedjan inte möter allmänhetens krav. Fastän Kina nu utför uppskattningar av miljöpåverkan, vilket delvis involverar allmänheten, så är styrkan och bredden i dem ännu långt från tillfredsställande.

http://www.theepochtimes.com/news/6-11-8/47902.html