Mp vill inte tillhöra något block
Peter Eriksson, språkrör hos miljöpartiet. (Foto: AFP/Maja Suslin)


Miljöpartiet ska stå fritt i blockpolitiken beslöt partiets kongress i dag med stor majoritet. Partistyrelsen skriver ändå i en kommentar att det finns störst möjlighet att få mp-genomslag tillsammans med s.

Frågan om samarbete med socialdemokraterna är en het fråga för miljöpartiet. En nyligen antagen partistrategi slår fast att mp under mandatperioden ska lägga grund för att kunna bilda en koalitionsregering med s efter nästa val. Men kongressombuden var inte lika säkra på att det är rätt strategi.

Ett förslag om att mp inte ska ta ställning om samarbete med andra partier förrän efter valet höll nästan på att gå igenom.

Däremot fanns det stor majoritet bakom beslutet att partiet ska stå fritt från blockpolitiken.

Det håller även partistyrelsen med om, men den skriver ändå i en kommentar att det är omöjligt att samarbeta med den nuvarande regeringen och att det finns störst möjlighet att få genomslag för grön politik tillsammans med s.

Ett annat av dagens debattämnen var hur Sverige ska styras. Partistyrelsen ville gå på Ansvarskommitténs linje om större regioner i landet, samtidigt som medborgarnas inflytande ska stärkas.

Språkröret Peter Eriksson pläderade för att större regioner har bättre förutsättningar att klara av framtidens sjukvård och kollektivtrafik. Något som ombuden från Halland absolut inte höll med om:

-Vi vill inte gå in i Skåne eller gå in i Västra Götaland. Småskaligheten är det viktigaste, sade hallänningen Pär Allvin.

Andra ombud tyckte att frågan var för tidigt väckt.

-Varför fatta beslut nu? Bordlägg frågan till nästa kongress, så att det finns tid att tänka till, tyckte Daniel Helldén från Sörmland.

Kongressens beslut blev till slut att inte förorda större regioner generellt, utan att regionindelningen ska bygga på lokalt inflytande och folkomröstning när storlek och utformning ska avgöras.