Mp vill förnya gröna skatteväxlingen
Maria Wetterstrand från miljöpartiet inledningstalade på partiets kongress i Norrköping. (bilden är en arkivbild) (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Miljöpartiet vill tänka nytt om skatteväxlingen. Ytterligare skattesänkningar på arbete är inte högsta prioritet – i stället bör resurser slussas tillbaka till olika klimatåtgärder, anser språkröret Peter Eriksson.

Nu när regeringen ändå sänker inkomstskatterna så kraftigt kan pengar från miljöskatter gå till klimatsatsningar.

Grön skatteväxling har varit en miljöpartistisk hjärtefråga under samarbetet med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Mellan 2001 och 2006 höjdes miljöskatter med runt 17 miljarder kronor samtidigt som skatt på arbete sänktes med lika mycket.

Språkröret Peter Eriksson erkänner att pedagogiken kring växlingen av skatter inte varit lysande. Det blev mest prat om skattehöjningarna.

Nu har partiet tillsatt en arbetsgrupp som ska tänka nytt om skatteväxlingen. Ytterligare skattesänkningar på arbete är kanske inte högsta prioritet efter den nuvarande regeringens sänkningar. I stället bör resurser slussas tillbaka direkt till olika klimatåtgärder.

-Det kommer att behövas stora investeringar på klimatområdet framöver. Då kan en del skattehöjningar behöva användas till investeringar, säger Peter Eriksson.

”Parodi på politik”

Klimatfrågorna stod i centrum när det andra språkröret, Maria Wetterstrand, inledningstalade på partiets kongress i Norrköping. Hon gav många kängor åt statsminister Fredrik Reinfeldts nyvaknade miljöintresse och regeringens insatser på miljöområdet, eller parodi på politik, som hon kallade den.

-Nu kanske ni tycker att jag är lite väl hård mot regeringen. De har ju faktiskt sagt ordet klimat massor med gånger de senaste månaderna, sade Wetterstrand.

-Tur för Fredrik Reinfeldt att han hade en grön politik att skryta med när han träffade Bush.

Hon raljerade över att det alltid tycks vara någon annan som ska börja jobba med klimatfrågorna: Inte i kommunen – då måste alla kommuner vara med. Inte i riksdagen – det måste ske på EU-nivå. Inte i EU – vi måste jobba globalt.

-Jag har inte hört någon förespråka en intergalaktisk klimatkonferens ännu, men det är nog bara en tidsfråga, sade Wetterstrand.

Höga krav

De runt 200 ombuden ska anta ett klimatpolitiskt program senare på kongressen. Det innehåller bland annat krav på att minska utsläppen globalt med minst 60 procent till 2050. Sveriges mål ska vara 80 procent.

-Sveriges mål måste vara betydligt ambitiösare, eftersom våra utsläpp är högre än många andra länders, säger Maria Wetterstrand, som inte tycker att rika länder ska få släppa ut mer per person än fattiga länder.

Hon tycker att det är självklart att Sverige ska jobba aktivt med klimatfrågan på EU-nivå, nu när vi är medlemmar.

-Det vore tjänstefel annars, säger hon.

Mp vill även avveckla EU:s subventioner till kol och olja och ha en miniminivå för koldioxidskatt i EU.

Stjernkvist på plats

Vattenfall fick sig också en känga för att hålla fast vid kol och vara motsträvigt när det gäller förnyelsebar energi. Bedrövligt, var språkrörens omdöme.

Maria Wetterstrand nämnde inte de framtida samarbetsplanerna med socialdemokraterna under sitt tal. Men frågan kom osökt upp när en av centralfigurerna i det förra samarbetet oväntat hälsade ombuden välkomna till Norrköping.

Socialdemokraternas förre partisekreterare Lars Stjernkvist, numera kommunalråd i Norrköping, försäkrade dock att han inte bytt parti. Även om han ser ut som en miljöpartist.