Mp vill åt kraftbolagens vinster
Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand. Miljöpartiet vill ta in mer av kraftbolagens vinster i skatt för att användas till klimatinvesteringar. (Foto: AFP/Sven Nackstrand/Arkivbild)


Miljöpartiets kongress röstade för att kraftbolagens övervinster ska dras in till statskassan för att användas till exempelvis klimatinvesteringar. Man vill också att hela det svenska elnätet ska vara samhällsägt.

-Jag tror att väldigt många människor tycker att energibolagen gör helt orimliga vinster. Det är inte fel att ta in en del av de vinsterna för att till exempel använda till klimatinvesteringar, säger språkröret Maria Wetterstrand.

I beslutet som partiets kongress klubbade igenom står det att kraftbolagens övervinster ska dras in till statskassan. Det blir nu upp till partistyrelsen att definiera vad en övervinst är och hur skatten ska utformas.

Maria Wetterstrand och språkrörskollegan Peter Eriksson kan tänka sig att det exempelvis sker genom högre kärnkraftsskatt och fastighetsskatt på vattenkraft.

Samhällsägt elnät

Kongressen ställde sig också bakom ett förslag om att hela elnätet i Sverige ska ägas av samhället.

-Jag tycker att elnätet är något av de mest naturliga monopol man kan tänka sig i Sverige, säger Peter Eriksson.

-Det är ett stort problem i dag att vi har en massa ägare på elnätet. Det visade sig bland annat i Övertorneå när en liten privat ägare släckte ner hela stan.

Men att köpa in privata nät kan bli kostsamt och det kan ta lång tid, för det får inte ske genom konfiskering, betonar språkrören.

Klimatproposition

Mycket på den fyra dagar långa kongressen har handlat om energi och klimat. Till exempel har ombuden antagit en klimatproposition som mp kan luta sig mot när olika internationella förhandlingar om klimatavtal sätter i gång.

Mp vill att växthusgaserna ska minska med 60 procent globalt fram till 2050 och med 80 procent i Sverige. Dessutom skärpte kongressen partistyrelsens förslag och lade till ett mål om att minska växthusgaserna i Sverige med 40 procent till 2020. EU:s mål för samma period är en minskning med 30 procent, förutsatt att andra länder också går med på målet.

Språkrören tycker inte att målen är orealistiska och anser inte att det är fel att ha ett tufft mål i början av perioden.

-Vi måste ta mycket av de här investeringarna och satsningarna tidigt. Det vinner vi på. Ju längre vi väntar med omställningarna, desto längre tid tar det innan man får en minskning av växthuseffekten, säger Peter Eriksson.

Utanför blockpolitiken

Kongressen beslutade också att mp ska stå fritt från blockpolitiken. Och det var mycket nära att ett förslag gick igenom om att mp inte ska ta ställning om samarbete med andra partier förrän efter nästa val.

Men språkrören tolkar inte beslutet som att ombuden ogillar de pågående samtalen med socialdemokraterna och Mona Sahlin.

-Jag tolkar det som att vi fått klartecken för att fortsätta driva den strategi vi lagt fast i partistyrelsen, säger Eriksson.

Den innebär att partiet siktar in sig på en koalitionsregering med i första hand s efter nästa val, och att den första tiden i opposition främst ska användas för att stärka den egna politiken.

-Jag har inte hört från några ombud att de skulle vara upprörda över att vi för samtal med socialdemokraterna, säger Wetterstrand.