Motstånd mot kommunistpartiet bakom "ett land två system"
Specialisten i lagfrågor, Ong Yew-kim, säger att idén om ”ett land två system föddes ur Hongkongs motvilja mot kommunistpartiet och oviljan att acceptera principen ”ett land ett system”. (Foto: The Epoch Times)


Den 10 juni talade den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher för första gången om sin uppfattning om Hongkongs återlämnande till Kina och antydde att idén om ”ett land, två system” var missvisande. Forskaren Ong Yew-kim från Institutet för Asien-Stillahavsstudier på kinesiska universitetet i Hongkong, som är specialist på tolkning av kinesisk lag, påpekade att Margaret Thatcher talade öppet från sitt hjärta och att oviljan att acceptera ”ett land ett system” låg bakom idén om ”ett land två system”.

Nu när tioårsdagen av Hongkongs återlämnande till kinesisk överhöghet är aktuell beklagade den nu 81-åriga tidigare premiärministern Thatcher att hon inte lyckades övertyga kommunistpartiets ledare Deng Xiaoping att förlänga Storbritanniens kontrakt på Hongkong. Hon talade om detta under en intervju med affärsmannen David Tang. Hon hävdade också att genomförandet av idén om ”ett land två system” är missvisande i den aktuella situationen.

Ong påpekade att Thatcher har ansvar att förklara sin ståndpunkt i denna fråga.

– Hon är engelska och hon var ansvarig för Hongkongs förhandlingar. Genom denna förhandling återlämnades Hongkong till Kina. Hon tycker att det var ett bakslag och ett misslyckande. Hon är tveksam till tanken om ”ett land två system” och tycker det är otillfredsställande. Jag tycker att britterna har rättigheten och en skyldighet att säga så.

Ong bjöds in av Kina att bli medlem i förslagskommittén för grundlagen i Hongkongs administrativa region, men sade senare upp sig när han kritiserades för att vara politiskt känslig.

Han sade att majoriteten av Hongkongs invånare är flyktingar som flydde fastlands-Kina 1949. De ville inte att kommunistpartiet skulle styra över dem. Det är inte svårt att se varför de inte tycker om partiet. I början på 80-talet när Hongkongs återlämnande togs upp för första gången motsatte sig Hongkongs invånare det eftersom ”kommuniststyret efter 30 år inte blivit bättre utan värre.”

Ong påpekade att före 1997 lämnade många människor Hongkong för att de inte ville vara med om kommunistpartiets övertagande.

– Många var rädda vid tidpunkten för överlämnandet. Om kommunistpartiet kommer och tar tillbaka Hongkong kommer Hongkong att lida av samma förtryck som Peking och Shanghai? Så de tyckte inte om kommunisterna då och hade helst sett att Hongkong inte återlämnades till Kina.

Vad gäller Pekings ofta förekommande kritik om att Hongkongs invånare är opatriotiska underströk Ong at folket i Hongkong älskar sitt land. Det är kommunistpartiet de inte tycker om.

Översatt från engelsk” target=”_blank”>här.