Motion kan minska hjärnskador uppkomna av strålbehandling


Träning kan förbättra stamcellstillväxten i hjärnor som skadats av strålbehandling, visar en studie vid Sahlgrenska akademin. Studien gjordes på möss men forskarna anser att det är troligt att resultaten även gäller barn vars hjärnor strålskadats i samband med behandling av hjärntumörer.

Barn som fått strålbehandlandling mot hjärntumörer har ofta problem med både minne och inlärning, vilket kan kopplas till att de har koncentrationssvårigheter. Dessa problem har att göra med strålbehandlingen, som inte bara dödar cancercellerna utan också stamcellerna i den del av hjärnan som är nödvändig för ett fungerande minne.

Medicine doktor Andrew Naylor har tidigare studerat hur motion påverkar nybildning av stamceller och docent Klas Blomgren har studerat strålningens effekter på stamceller. Tillsammans med professor Georg Kuhn, en pionjär inom stamcellsfältet, undersökte de om motion kunde påverka en redan etablerad skada.

I studien gavs nio dagar gamla musungar en stråldos som orsakade en skada liknande de skador som uppstår efter behandling av hjärntumörer. Hälften av mössen fick sedan fri tillgång till ett träningshjul.

När mössen var 13 veckor placerades de så att de kunde röra sig inom ett större område där forskarna kunde analysera deras rörelsemönster.

– Det visade sig att de möss som hade motionerat hade ett mer normalt beteende, medan de möss som inte hade motionerat var mer hyperaktiva, säger Georg Kuhn i ett pressmeddelande.

När forskarna undersökte mössens hjärnor fann man att de motionerande mössen med ett mer normalt beteende, hade 50 procent fler stamceller i sina hjärnor jämfört med mössen som varit stilla. Dessa stamceller gav också upphov till fler nya nervceller.

I strålade hjärnor bildade de nyfödda nervcellerna färre utskott som dessutom pekade åt fel håll, men om djuren fått motionera så normaliserades detta.

– Dessa resultat visar att det är troligt att de skador som barn med hjärntumörer får i hjärnan av strålbehandling kan minskas om barnet motionerar, säger professor Georg Kuhn.