Mötesfria vägar ger färre döda i trafiken


I slutet av 90-talet fanns det 150 mil mötesfria vägar. Idag finns det 420 mil, vilket är mer än 50 procent av det statliga vägnätet. Det har fått stor effekt på antalet omkomna i trafiken. Under de sista två åren har antalet omkomna per innevånare gått ner, och siffran är nu den lägsta sedan 1935, skriver Vägverket i ett pressmeddelande.

Vägverkets generaldirektör Lena Erixson anger två faktorer som påverkat minskningen – dels den stora utbyggnaden av mötesfria vägar och dels minskad trafik som följd på den ekonomiska nedgången. 

Även bilarnas säkerhetssystem har förbättrats, exempelvis hade 98 procent av alla bilar som såldes under november antisladdsystem och 95 procent har intelligenta bilbältespåminnare.

Det är inte enbart på det statliga vägnätet utan även på det kommunala vägnätet som antalet omkomna har minskat och det gäller för de flesta åldersgrupper. Omkomna barn mellan 15-17 år har dock ökat från 13 till 24 mellan 2008 och 2009.

Preliminärt beräknar Vägverket att antalet omkomna minskat med cirka 11 procent jämfört med 2008, vilket motsvarar 355 personer jämfört med 397 året innan och 471 personer år 2007.

Men med bättre ekonomi kommer olyckorna igen, befarar Lena Erixon:

– Med en mer positiv ekonomisk utveckling kan vi tyvärr se att 2010 inte får en lika positiv trafiksäkerhetsutveckling som vi sett under de senaste två åren. Visserligen kommer en rad åtgärder av många aktörer att vidtas under 2010, men troligen kommer det inte att räcka till för att återigen få en tvåsiffrig procentuell minskning jämfört med föregående år.