Moskva presenterar framtida järnvägstunnel till Nordamerika
En Eurotunnel Shuttle som transporterar fordon från London, anländer ur tunneln under den engelska kanalen till den franska sidan den 1 juli 2010. (Foto: Denis Charlet/AFP/Getty Images)


Kreml har godkänt ett genom tiderna mest ambitiösa järnvägsprojekt. Som en del av en övergripande plan för Sibirien och polcirkeln vill man bygga en dryg 10 mil lång tunnel under Berings sund som ska förbinda Asien med Nordamerika.

Projektet väntas kosta 98 miljarder dollar och tunnelbygget beräknas vara klart 2030.

Tanken på att kunna ta tåget från London till New York besväras dock fortfarande av att det för närvarande inte finns någon järnvägsförbindelse mellan Alaska och och resten av USA.

Nära 380 mil mer järnvägsspår behöver läggas i Ryssland, tills man når den östra spetsen av Sibirien där tunnlar, dubbelt så långa som tunneln under engelska kanalen, sträcker sig under Berings hav till Kap Prince of Wales på den amerikanska kontinenten.

Öst och väst skulle mötas mitt i sundet mellan Diomedeöarna (en ö tillhörande Ryssland och en ö tillhörande USA) där också den internationella datumgränsen går.

Anledningen till detta megaprojekt är billigare, säkrare och snabbare godstransporter. Projektansvariga säger att 3 procent av världens frakt skulle gå här och inbringa 11,5 miljarder dollar per år.

Rysslands premiärminister Vladimir Putin gör ingen hemlighet med sin avsikt att göra anspråk på de enorma outnyttjade fossila bränslen och mineraltillgångar som finns i Sibirien och norr om polcirkeln.

Det finns en stark vilja att förbättra handeln med Kina och säkra gränserna mot öst.

Översatt från engelska