Moskva blir "kommunistrött" till minne av andra världskriget


Moskvas myndigheter planerar att klistra upp Josef Stalins bild på skyltar inför firandet i maj av att det var 65 år sedan Sovjetunionens segrade i andra världskriget. Människorättsaktivister kritiserar beslutet.

”Vi tycker inte att det bara är en förolämpning mot minnet av miljontals offer för Stalins tyranni utan också en åtgärd som syftar till att dela upp samhället”, sades i ett uttalande från människorättsorganisationen ”Za prava cheloveka” (”För mänskliga rättigheter”) den 18 februari.

Människorättsförsvarare planerar att protestera mot beslutet

De säger att det finns rättsliga normer som direkt anklagar Stalin-regimen för folkmord och massterror.

– Glorifiering av Stalin i Moskva i dag är absurd. Det är samma sak som förhärligandet av naziledarna i Tyskland, säger organisationen.

Protesterna mot sådant agerande från myndigheternas sida har på senare tid blivit fler i Moskva och i hela landet. I slutet av januari fanns det protester i Moskva och S:t Petersburg, när Kreml presenterade ett lagförslag för parlamentet om att införa restriktioner för offentliga demonstrationer, även om bara en enda person demonstrerade. Detta lagförslag strider mot grundlagen i Ryssland.

Människorättsaktivister har offentligt protesterat mot lagförslaget. De stora protestmötena i de båda städerna avbröts av polisen som sade att demonstranterna inte hade tillstånd från lokala myndigheter.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30020/