Mörkret råder fortfarande i Kinas rättsystem
Ett team från Kinas särskilda taktiska polis marscherar under en demonstration i Peking den 12 april 2011. Enligt försvarets vitbok, har den kinesiska regimen utplacerat militära poliser för att hantera inhemska störningar mer än 1,6 miljoner gånger under 2012, vilket He Qinglian säger är ett tecken på att regimen och folket har blivit fiender.


En nyligen publicerad artikel i den Pekingbaserade Lens Magazin uppmärksammar det mörker som fortfarande råder i det kinesiska rättssystemet, med skrämmande exempel från ett ökänt arbetsläger.

Den bygger på en dagbok skriven av en fånge i arbetslägret Masanjia i nordöstra Kina, som detaljerat beskriver den grymma dagliga tortyr fångarna utsätts för i lägret.

Artikeln visar till fullo den omänskliga karaktären i Kinas rättssystem, vilket beaktningslöst tar livet av människor och har inga begränsningar i hur det förnedrar människovärdet. Den bekräftar verkligheten bakom siffrorna i Amnesty Internationals årliga rapport som kom i april.

Artikeln ”Ut ur Masanjia” som publicerades i Pekingbaserade Lens Magazins aprilnummer bygger på en dagbok som en kvinnlig fånge smugglat ut. De helvetiska övergrepp den redogör för har upprört människor över hela världen.

En närmare titt på uppgifterna om övergrepp på fångar i Masanjia visar att det är gamla nyheter. Redan 2001 presenterade FN:s människorättskommission en rapport som i detalj beskrev tortyren mot kvinnor i arbetslägret Masanjia.

FN-rapporten påminner mycket om artikeln i Lens Magazine men innehåller också en tragisk berättelse som förbisetts av magasinet. I oktober 2008 klädde vakterna i Masanjia av 18 kvinnliga Falun Gong-utövare nakna och kastade in dem i en cell med män.

Media blundade emellertid helt för FN-rapporten och orsaken är enkel att förstå.

År 2001 verkade hela världen stå med öppna armar mot Kina och entusiastiskt välkomna landet till WTO.

Dessutom trodde en majoritet av kineserna vid den tiden att en stark nation kunde garantera det personliga välbefinnandet. Ingen tvivlade på den kinesiska regimens propaganda om Falun Gong.

FN-rapporten ignorerades och medias uppmärksamhet riktades mot den kinesiska ekonomins ljusa utvecklingsmöjligheter.

De flesta kineser bosatta utanför Kina som fick höra om rapporten avfärdade den som ett påhitt av ”utländska antikinesiska krafter” som ville svartmåla landet.

Ett fåtal andra som förstod att den måste vara sann hittade en ursäkt för att inte göra något. De övertygade sig själva om att majoriteten av fångarna i arbetslägren straffas av staten på grund av att de är ett samhällets avskum och förtjänar vad det utsätts för.

Nu, tolv år senare, är allmänhetens respons på uppgifterna i Lens Magazine dramatiskt annorlunda. Det finns bara en förklaring: De sociala konflikterna i Kina har blivit alltmer akuta och människor har förlorat förtroendet för den kinesiska staten.

Regimens tunga våldsberoende hjälper det kinesiska folket att se hur mörkt systemet med omskolning genom arbete är, hur det ruinerar medborgarnas värdighet och tar deras liv.

De intensiva konflikterna i det kinesiska samhället kan ses i statistik från militära myndigheter: Mellan 2011 och 2012 utplacerade Kina i genomsnitt 4385 militärpoliser om dagen, vilket innebär 1,6 miljoner om året.

Användandet av så mycket militärkraft i inrikesfrågor visar tydligt att staten och folket har blivit fiender.

Yuan Ling, reportern som skrivit för Lens Magazine, riskerade livet för att publicera dagboken från Masanjia. En kort tid efter att den nådde läsarna krävde många upprörda kineser att övergreppen i Masanjia utreds med hoppet om att systemet med arbetsläger överges.

Myndigheterna i Liaoningprovinsen satte omedelbart ihop ett utredningsteam, vilket kritiserades av kinesiska journalister för att det var som att pappan utredde sin son. Drygt tio dagar senare presenterade utredarna sin rapport som sade att uppgifterna i ”Ut ur Masanjia” mycket felaktiga.

Ingen toppolitiker i Peking har ännu kommenterat Masanjiahändelsen. Ingen har heller gjort några utfästelser om att överge systemet med omskolning genom arbete. Det råder fortfarande mörker i det kinesiska rättssystemet.

He Qinglian är kinesisk författare och ekonom, bosatt i USA. Hon har skrivit ”China’s Pitfalls” om korruptionen inom Kinas ekonomiska reformer under 1990-talet och ”The Fog of Censorship: Media Control in China” som behandlar manipulation och begränsningar av pressen. Hon skriver regelbundet för Epoch Times om sociala och ekonomiska frågor.

Översatt från engelska.