Mörkläggningen av fågelinfluensan kan leda till global katastrof
Information om utbrottet av fågelinfluensa har mörklagts av de kinesiska myndigheterna.(Getty Images)


Omedelbart efter skräcken med utbrottet av sars och dess mystiska försvinnande dök en annan dödlig sjukdom upp. 2004 angreps både vilda och tama fåglar på den asiatiska landsbygden av fågelinfluensan.

Dessa två sjukdomar kommer från samma källa: Kina. Deras ursprungliga avslöjanden hade också likheter;  i båda fallen berättade ett fåtal modiga personer om dem för omvärlden, trots trycket från de kinesiska myndigheterna att förneka sjukdomarnas existens.

Dessa hjältar fick alla lida för sitt mod. Jiang Yanyong, läkaren som avslöjade utbrottet av sars, greps och sattes under hård övervakning. Personer i Kina som skickade bilder av stora mängder döda vilda fåglar till omvärlden försvann och har inte hörts av sen dess.

Fem år senare verkar nästan alla ha glömt sars och blivit avtrubbade inför rapporter om fågelinfluensa. Men den medicinska världen är fortfarande djupt oroad. Det är alarmerande att bara under 2009 uppges tre personer ha diagnosticerats med H5N1 i Kina. Samtliga tre har dött.

WHO har varnat för att fågelinfluensan kommer orsaka miljoner dödsfall världen över när viruset väl utvecklas så att det kan överföras mellan människor. Innan denna dystra förutsägelse slår in finns det mycket man kan göra i termer av skadekontroll. Detta bygger dock på att information om sjukdomen finns tillgänglig, öppet och i god tid. I Kina är det dock nästintill omöjligt att publicera information om sjukdomar.

I december 2008 upptäcktes H5N1-viruset i hönor i Hongkong. Myndigheterna avlivade tiotusentals fåglar men avslöjade inte var hönorna kom ifrån på grund av tryck från de kinesiska myndigheterna. Det är ett välkänt faktum att Hongkongs fjäderfän kommer från det kinesiska fastlandet. Dessa fåglar kan inte ha smittats efter att de kommit till Hongkong. Denna upptäckt kan tyda på ett omfattande utbrott i Kina, vilket har avsiktligt dolts av regimkontrollerade media.

Det kom inte som någon överraskning när det strax efter utbrottet i Hongkong spreds nyheter på nätet om hur miljoner hönor dött av H5N1-viruset i Jiangsuprovinsen i November 2008. I dessa rapporter fanns det bevis på att man helt enkelt blekt de döda hönorna med väteperoxid och sålt dem till Shanghai och provinserna Shandong och Henan.

Medan myndigheterna fortsätter att dölja denna mycket viktiga information tar skrupelfria affärsmän tillfället i akt att försätta allmänheten för en onödig smittorisk. Kinesisk media hävdar att den 19-åriga flicka från Peking som dog den 5 januari 2009 var det första dödsoffret i det nya utbrottet av H5N1, men är det verkligen sant?

De rapporterade fallen med människor som insjuknat i influensa kom från olika delar av Kina, vilket kan betyda att H5N1 har spridits till många olika områden genom okontrollerade försäljningskanaler för smittade hönor. Man behöver bara tänka på den kinesiska regimens mörkläggning av sars nyligen för att inse att de officiella rapporterna kanske inte ger hela bilden. Det är rimligt att vara mycket skeptisk angående uppgifterna att bara fyra fall inträffat där människor smittats. Kan det vara toppen på ett isberg?

Utan den nödvändiga informationen kan man inte åstadkomma mycket när det gäller att hejda smittspridningen ens med den mest avancerade medicinska utrustningen. Genom att mörklägga relevant information skadar den kinesiska kommunistregimen inte bara sitt eget folk, utan försätter hela mänskligheten i fara. H5N1 är ännu ett stort skäl till varför den fria världen har inte bara rätten utan även skyldigheten att kräva mer frihet och mänskliga rättigheter i Kina.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/11060/