Mörkläggning av mul- och klövsjukan i Kina
I Wuhan, huvudorten i centrala Hubeiprovinsen i Kina, har mul- och klövsjuka brutit ut bland mjölkboskap. (Epoch Times)


Ett utbrott av mul- och klövsjuka i centrala Kina ledde till att över 12 000 nötkreatur slaktades i slutet av 2008. Myndigheterna har hemlighållt utbrottet för allmänheten samtidigt som militär tillsatts för att döda och begrava djuren.

Utbrottet ska ha skett i utkanten av staden Wuhan i Hubeiprovinsen. Under det kinesiska nyåret sände myndigheterna ut beväpnade trupper och använde stora grävmaskiner för att gräva en grop på 6 till 7 meters djup för att dumpa de infekterade boskapsdjuren, hävdar lokala bybor. Soldaterna sköt de infekterade djuren, dränkte in dem med bensin och brände deras kroppar. Slutligen hälldes kalk och antiseptisk lösning på kropparna innan de begravdes. Hela processen pågick i flera dygn.

Lokalbefolkningen säger att alla kor och tjurar i området dödades och begravdes. Det sattes upp vägspärrar eftersom förbipasserande fordon skulle desinfekteras och de största vägarna sprayades också med desinfektionsmedel.

Myndigheterna varnade emellertid inte befolkningen om den epidemiska sjudomen. I lokalmedierna nämndes ingenting om utbrottet. Anonyma källor säger att tjänstemän i provinsen beordrade mörkläggningen av rädsla för att förlora sina arbeten. Undersökningar bekräftar att sjukdomen är en speciell variant av sjukdomen som är resistent mot det nuvarande vaccinet.

Bybor i området säger att de inte längre vågade röra djuren eftersom de visste att sjukdomen kunde smitta. De flesta i Wuhan är dock ovetandes  om utbrottet.

En Epoch Times-reporter ringde upp flera myndigheter som är ansvariga för epidemier, hälsovård och jordbruk. Alla vägrade kommentera och sade att mul- och klövsjuka  inte ligger inom deras område och reportern uppmanades att ringa till andra myndigheter.

Den 21 januari i år
meddelade Kinas jordbruksministerium World Organization for Animal Health (OIE) att  mul-och klövsjukevirus typ A brutit ut i Wuhan-regionen den 13 januari, och ett utbrott av FDM Asia 1 i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang den 14 januari.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12420/